Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade ondervonden en vindt u dat de gemeente deze veroorzaakt heeft? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen eHerkenning gebruiken.

Beschrijving

Heeft u schade ondervonden en vindt u dat de gemeente deze veroorzaakt heeft? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Aansprakelijkstelling

Inwoners

Wilt u als inwoner de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade? Klik op de volgende link en log in met DigiD: Gemeente aansprakelijk stellen - inwonerexterne-link-icoon

Ondernemers

Wilt u als ondernemer de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u gelden schade? Klik dan op de volgende link en log in met E-Herkenning. Gemeente aansprakelijk stellen - ondernemerexterne-link-icoon

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Voorwaarden

Om een standpunt in te kunnen nemen over het wel of niet erkennen van aansprakelijkheid aan de zijde van de gemeente Oldenzaal, dienen de volgende gegevens overlegd te worden:

  • een bewijs van het voorval (datum, tijdstip, locatie, toedracht, gevolgen, foto schadelocatie etc.)
  • verklaring(en) van het voorval (bijv. getuigenverklaring(en) en/of proces verbaal van de politie)
  • bewijzen van de opgelopen schade (bijv. aankoopgegevens, herstelnota of taxatierapport, foto's

Nadat wij uw claim ontvangen hebben, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging (per email). Hierin staat de naam en het telefoonnummer van de behandelende ambtenaar. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. Wij nemen de aansprakelijkstelling zelf in behandeling. U ontvangt dan een brief met onze uitspraak.
  2. Wij sturen uw aansprakelijkstelling door naar onze verzekeringsmaatschappij. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk bericht. De verzekeringsmaatschappij neemt uw claim in behandeling en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt