Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over de gemeente? U kunt die klacht online indienen. Lees eerst de informatie hieronder.

Beschrijving

Wilt u een klacht indienen? Denk dan eerst goed na of uw klacht niet op te lossen is door contact op te nemen met ons. Bijvoorbeeld als u nog geen antwoord heeft op uw brief of e-mail. U kunt hiervoor het algemene nummer van de gemeente bellen: (0541) 58 81 11. Wij zorgen er dan voor dat u de medewerker, teamleider of de domeinmanager kunt spreken.

Heeft u een klacht over een van de hieronder genoemde dingen? Klik dan op de link. U vindt daar meer informatie.

 1. Dien eerst een melding in als uw klacht gaat over 1 van de hieronder genoemde onderwerpen:
  1. Klachten over de openbare ruimte, zoals bestrating, openbaar groen en verlichting.
  2. Klachten over bedrijven en burgers, zoals hinder of overlast.
  3. Klachten over sportaccommodaties die van de gemeente zijn.
 2. Gaat uw klacht over aanbestedingen van de gemeente? Bekijk dan eerst de informatie op inkoop en aanbestedingexterne-link-icoon.
 3. Gaat uw klacht over algemene zaken, zoals onze openingstijden of ons beleid? Neem dan contact met ons op via het contactformulierexterne-link-icoon. U mag ook een mail sturen naar info@oldenzaal.nl of een brief sturen naar de gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
 4. Gaat uw klacht over de heffing, invordering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).externe-link-icoon U kiest dan voor het klachtenformulier.
 5. Gaat uw klacht over de regiotaxi? Meld dit dan telefonisch via (0900) 29 29 00 of via het klachtenformulier. U vindt meer informatie hierover op Regiotaxi Twenteexterne-link-icoon.

  Gaat uw klacht over de manier waarop u werd behandeld? Lees meer informatie hierover onder aanpak en voorwaarden.

Klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dat kan op 3 manieren:

 • U vult het digitale klachtenformulier in.
 • U stuurt een brief aan de gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
 • U haalt het klachtenformulier op bij de receptie van het stadhuis. U kunt het hier ook inleveren. U mag het ook per post versturen.
 1. Klacht digitaal indienen?

Dien via de knop hieronder uw klacht digitaal in.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

 1. Geen klachtenformulier gebruiken?

Dan hebben we het volgende van u nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Een omschrijving van de klacht;
 • De persoon tegen wie u de klacht richt;
 • De datum van de gebeurtenis;
 • Waar is het gebeurd.

Voorwaarden

We hoeven uw klacht niet te behandelen in de hieronder genoemde gevallen:

 1. U heeft over de gebeurtenis al eerder een klacht ingediend en deze behandelden we volgens de regels.
 2. De gebeurtenis vond langer dan 1 jaar geleden plaats.
 3. U kon bezwaar maken. Meer informatie vindt u bij bezwaarexterne-link-icoon;
 4. U kunt beroep instellen of u kon beroep instellen. U kunt nog wel een klacht indienen als we het besluit niet op tijd namen.
 5. Een andere rechtelijke instantie (niet de bestuursrechter) boog zich eerder over de zaak.
 6. Uw belang en/of het gewicht van de zaak is onvoldoende.

Kosten

Onze klachtenprocedure is gratis. Ook als u daarna naar de ombudsman gaat hoeft u niets te betalen.

Bijzonderheden

Hoe verloopt een klachtenprocedure? In het kort verloopt de klachtenprocedure als volgt:

 • U krijgt een (schriftelijke) bevestiging van uw klacht.
 • Als we uw klacht niet behandelen krijgt u ook bericht van ons. We kunnen de klacht ook doorsturen naar een andere instantie.
 • We behandelen de klacht. Degene aan wie de klacht is gericht, betrekken we hier niet bij. Als uw klacht gaat over de gemeente of de ambtenaren, probeert eerst het afdelingshoofd of de teamleider de klacht op te lossen met u. Lukt dat niet? Dan dragen we de klacht over aan de directeur. U mag uw klacht dan toelichten. Degene tegen wie de klacht gericht is, mag ook een toelichting geven. Gaat uw klacht over het gemeentebestuur of over afzonderlijke bestuurders? Dan pakt de burgemeester deze klacht op. U kunt geen klacht indienen tegen afzonderlijke raadsleden.
 • We behandelen uw klacht vertrouwelijk.
 • We moeten uw klacht binnen 6 weken nadat we het ontvingen behandelen. We kunnen dit met 4 weken verlengen. Als u het er mee eens bent kunnen we het ook langer dan 4 weken verlengen.
 • Bent u het niet eens met de behandeling van de klacht? Dan kunt u de Overijsselse ombudsmanexterne-link-icoon vragen om een onderzoek in te stellen.
 • Voordat u naar de ombudsman kunt, moet u eerst een klacht indienen bij de gemeente. 
 • LET OP! De taken van de Overijsselse ombudsman worden met ingang van 1 januari 2024 overgenomen door de Nationale ombudsmanexterne-link-icoon.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met een van de klachtencoördinatoren via het algemene telefoonnummer (0541) 58 81 11. U kunt ook een mail sturen naar klachten@oldenzaal.nl.

Meer informatie