Gladheidsbestrijding

In de winter kan het door opvriezing, ijzel of sneeuw glad worden op wegen en fietspaden. De gemeente werkt hard om de stad goed bereikbaar te houden. De gemeente Oldenzaal strooit preventief. We strooien dus al voordat het gaat vriezen of voordat er sneeuw valt. We praten over gladheidsbestrijding maar we bedoelen dus eigenlijk het voorkomen van gladheid. Als het sneeuwt worden extra strooiers en sneeuwploegen ingezet om de vastgestelde wegen en fietspaden berijdbaar te houden. De gemeente Oldenzaal stemt, waar mogelijk, samen met de Provincie Overijssel (wegbeheerders) de strooiroutes en strooiacties op elkaar af.

U kunt helpen door te vegen of te strooien.

Waar wordt gestrooid?

De gemeente heeft een zodanige strooiroute samengesteld, dat op alle doorgaande wegen, busroutes en fietspaden gestrooid wordt. Het is onmogelijk om alle wegen te strooien, maar de route is zodanig samengesteld, dat in Oldenzaal binnen redelijke afstand een gestrooide route bereikt kan worden. Er zijn A en B-strooiroutes. De A-route bevat met name de hoofdontsluitingswegen en deze worden 24-uur per dag, indien noodzakelijk, gestrooid. De B-route bevat met name de overige wegen. Deze worden zoveel mogelijk overdag gestrooid. Onderaan deze pagina vindt u de strooiroutes.

Wat kan ik doen?

Als inwoner kunt u helpen bij het bestrijden van gladheid door te vegen of te strooien. De gemeente Oldenzaal verstrekt GEEN strooizout aan de inwoners. Hiervoor kunt u terecht bij de plaatselijke ondernemers.

Helpt u mee?

 • Veeg sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
 • Houd goten en putten vrij van sneeuw. Zo zijn straten en stoepen sneller schoon als het weer dooit;
 • Strooi op dikke ijslagen zand;
 • Strooi zout op plekken waar wordt gelopen of gereden.

Strooizout is niet goed voor het milieu. Strooi dus niet té veel zout en alleen daar waar het nodig is. Het is beter om eerst te vegen en dan pas te strooien. Een handje (strooi)zout is genoeg voor bijna tien vierkante meter.

Automobilist

Zorg dat uw auto winterklaar is voordat sneeuw en ijzel zijn intrede doet. De autobanden, liefst winterbanden, moeten op de juiste spanning zijn en over een goed profiel beschikken. Ruitenwissers moeten goed werken en er moet voldoende vloeistof aanwezig zijn. Maak eerst de ramen schoon en ga dan pas rijden. Pas uw rijstijl aan. Houd rekening met langere reistijden. Maak gebruik van het openbaar vervoer.

Fietsers, scootmobielers of voetgangers

Wees extra voorzichtig bij in- en uitritten, trottoirranden, in bochten en op hellingen. Lees de tips van de fietsersbondexterne-link-icoon.

Meer weten?

Meer informatie over gladheidsbestrijding vindt u onder meer bij Veilig Verkeer Nederlandexterne-link-icoon, bij Blijf Veilig Mobiel externe-link-icoonen bij de provincie Overijsselexterne-link-icoon.

Voorwaarden en tips

 • U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het vrijhouden en strooien van het trottoir voor uw woning.
 • Denk ook aan uw buren die minder valide zijn.
 • Wees voorbereid en haal op tijd zout in huis. (LET OP: de gemeente Oldenzaal verstrekt GEEN zout). Hiervoor kunt u terecht bij de plaatselijke ondernemers.
 • Bewaar geopende zakken of emmers strooizout op een droge plaats. Dan gaat het zout niet klonteren.
 • Strooi zout vooral op plekken waar mensen overheen lopen of rijden. Anders werkt het zout niet goed.
 • Bij sneeuw is het beter om eerst te vegen en - als het nodig is - daarna pas te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. En houd goten en rioolputten vrij van sneeuw.
 • Om een dikke ijslaag begaanbaar te maken, kunt u beter zand strooien dan zout.
 • Zout is niet erg milieuvriendelijk. Het kan wortels van planten en bomen beschadigen. Gebruik daarom niet meer dan nodig is.
 • Een handje (strooi)zout is genoeg voor bijna tien vierkante meter.

Wat moet ik nog meer weten?

De gladheidsbestrijding is ervoor om te zorgen, dat de wegen begaanbaar blijven. Echte veiligheid op de weg kan na het strooien niet geboden worden. Wel kunnen we u als weggebruikers enkele tips geven om ongelukken te voorkomen:

 • Houd het weerbericht in de gaten!
 • Als u ’s morgens uw autoruit moet krabben, dan is de kans op gladheid groot.
 • Houd rekening met opvriezing van het wegdek, plaatselijk kan het glad zijn, ook als op andere plaatsen nog geen gladheid is opgetreden. Te denken valt bijvoorbeeld aan windluwe plekken of bruggen en viaducten.
 • Pas uw snelheid aan als het vriest of als het dreigt te gaan vriezen.

Gemeentelijke taak

De gemeentelijke plicht tot het onderhouden van wegen komt voort uit artikel 16 van de Wegenwet, waaronder ook de gladheidsbestrijding behoort. Voor de gladheidsbestrijding geldt een inspanningsverplichting en geen garantieplicht. In de praktijk moet er sprake zijn van een adequate gladheidsbestrijding, dat wil zeggen selectief strooien, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verkeersveiligheid, een aanvaardbare milieubelasting en de financiële middelen. Van alle verkeersdeelnemers wordt echter ook verwacht, dat hij of zij het verkeersgedrag aan de omstandigheden aanpast.

Melding gladheid

Maak direct een melding gladheid.