Goede omgevingskwaliteit / welstand

Adviescommissie omgevingskwaliteit

En goede omgevingskwaliteit is belangrijk, zodat iedereen goed kan wonen en werken in Oldenzaal. Daarbij gaat het om het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. 

De gemeente Oldenzaal heeft een adviescommissie met een stadsbouwmeester voor de omgevingskwaliteit. De stadsbouwmeester maakt als lid deel uit van de gemeentelijke adviescommissie. 

Wanneer wordt de adviescommissie ingezet?

De adviescommissie wordt ingezet als een geïntegreerde commissie voor cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. De advisering door de adviescommissie is verplicht bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor:

  1. Een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument;
  2. Een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een (voorbeschermd) gemeentelijk monument.  

Op verzoek van burgemeester en wethouders (dus onverplicht) kan de adviescommissie advies geven over andere zaken die het cultureel erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit raken. 

Wanneer wordt de stadsbouwmeester ingezet? 

De stadsbouwmeester kijkt op basis van de verordening adviescommissie omgevingskwaliteit en de welstandsnota of een bouwwerk architectonisch goed in elkaar zit. Dit houdt onder andere in dat wordt gekeken of het gebouw  in zijn omgeving past en of de gebruikte kleuren en materialen in die omgeving aanvaardbaar zijn. Mooi of lelijk speelt daarbij geen rol.

Welstandsnota

U kunt de Welstandsnota downloaden. In verband met de omvang van het bestand is de nota opgeknipt in delen. 

Spreekuur

Heeft u een aanvraag om vooroverleg of een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, dan is het mogelijk om een afspraak met de stadsbouwmeester te maken. Eens in de twee weken in de even weeknummers is er op maandagochtend mogelijkheid om tijdens het spreekuur uw plan te bespreken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de betreffende vergunningverlener die uw aanvraag behandelt.

Bij een negatief advies van de stadsbouwmeester kunt u in overleg binnen de gestelde termijnen met een aangepast plan komen.

Kosten

Er zijn kosten aan een advies van de adviescommissie en de stadsbouwmeester verbonden. Deze worden via de leges doorberekend. 

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Downloads