Grond afgraven en verplaatsen

Beschrijving

Voor het afgraven en verplaatsen van grond gelden regels. Die regels kunt u vinden in het Rapport Bodemkwaliteitskaart Twente en de Nota Bodembeheer Regio Twente. Het rapport Bodemkwaliteitskaart bestaat o.a. uit begeleidende tekst, overzicht met kengetallen per zone en meerdere kaarten.

De Nota bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Bodemkwaliteitskaart zijn gemaakt in samenwerking met alle 14 gemeenten binnen de regio Twente en het Waterschap Vechtstromen. Hierdoor kan makkelijker grond tussen de gemeenten en het waterschap uitgewisseld worden. (De bodemkwaliteitskaart met de nota is nog niet door alle gemeenteraden vastgesteld. In de volgende gemeenten is de kaart en nota wel vastgesteld: Almelo, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden - stand eind mei 2019.)

Melden

Wilt u op eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente (of andere gemeenten) toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit externe-link-icoon. U moet de melding doen minimaal vijf dagen voordat u de grond opnieuw wilt gebruiken. Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

Soms mag u grond zonder keuring opnieuw gebruiken. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden kunt u vinden in het Rapport Bodemkwaliteitskaart Twente en de Nota Bodembeheer Regio Twente. Ook in dit geval moet u een melding doen binnen vijf dagen voordat u de grond opnieuw gaat gebruiken.

Op deze meldingsplicht zijn uitzonderingen.

  • Wilt u (als bedrijf of particulier) schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 toepassen? Dan hoeft u dat niet te melden.
  • Bent u een particulier en u wilt licht verontreinigde grond of meer dan 50 m3 schone grond toepassen? Dan hoeft u dat ook niet te melden. Tenzij een bedrijf de werkzaamheden voor u uitvoert. Dan geldt wel weer een meldingsplicht.
  • Tijdelijke opslag. Als u grond of baggerspecie tijdelijk wilt opslaan, moet u dat melden via het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteitexterne-link-icoon. Opslag van grond bij tijdelijke uitname gedurende de looptijd van de werkzaamheden hoeft u niet te melden.
  • Tijdelijke uitname. Voor civieltechnische werkzaamheden is het soms nodig om grond tijdelijk te verwijderen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen. Of voor het onderhoud van riolering. Tijdelijke uitname van grond hoeft niet gemeld te worden als deze grond niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde plaats onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht. Als deze werkzaamheden in verontreinigde grond plaatsvinden, geldt hiervoor het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). externe-link-icoonHier vindt u de voorwaarden die hiervoor gelden. Ook vindt u hier het formulier waarmee u de tijdelijke uitname van verontreinigde grond moet melden bij de provincie Overijssel.

Hoe lang duurt het?

Minimaal vijf werkdagen voordat u de grond gaat toepassen moet u dat melden bij het meldpunt bodemkwaliteitexterne-link-icoon.

Downloads