Hondenbelasting

Wie moet er hondenbelasting betalen?

Als u een of meer honden houdt, moet u hondenbelasting betalen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden dat u houdt. Als u een hond aanschaft of er een hond bijneemt, bent u verplicht dit te melden.
Uw hond aanmelden kan via de website van het GBT.

Hond overleden

Ook als uw hond is overleden, moet u uw hond afmelden. Dit kan via de website van het GBT.

Elk jaar wordt de begroting vastgesteld. Daarvan maakt de hondenbelasting als dekkingsmiddel onderdeel uit. De hondenbelasting is een algemene belasting die net als bijvoorbeeld de OZB mede dient om de gemeentelijke uitgaven te kunnen betalen.
Medio november stelt de gemeenteraad de begroting 2018 voor volgend jaar vast. Dit gebeurt nadat in het politiek forum hierover burgers en instellingen met de raadsleden over de diverse onderdelen hebben gesproken. Dit kan bijvoorbeeld ook over het wel of niet afschaffen van de hondenbelasting gaan. De raad kan dan medio november beslissen de hondenbelasting te verhogen, te verlagen of (gedeeltelijk) af te schaffen. Anders gezegd de raad kan elk jaar bepalen wat er met de hondenbelasting moet gebeuren.

Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid individueel bezwaar tegen een aanslag in te dienen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl. Voor het online aan of afmelden van een hond verwijzen wij u door naar de website van het GBT.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.