Hondenbeleid

De gemeente biedt verschillende voorzieningen aan voor honden, zoals hondenspeelvelden. Ook gelden er regels om de overlast van bijvoorbeeld hondenpoep en loslopende honden zoveel mogelijk te beperken.

Opruimplicht hondenpoep

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht de poep van uw hond op te ruimen. U kunt de poep in de afvalbakken gooien of deze meenemen naar huis. We verzoeken hondenbezitters géén hondenpoep in de afvalbakken te gooien die bij speelterreinen staan. Dit om stankoverlast te voorkomen. De afvalbakken worden eens per week geleegd.

Verboden terrein

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden de hond te laten verblijven of te laten lopen op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of zonneweide of op een andere door het college aangewezen plaats.

Aanlijnplicht

Uw hond moet aangelijnd zijn.
Uw hond mag alleen loslopen in de daarvoor bestemmende losloopgebieden. Dit zijn de rode vlakken op deze plattegrond, volgens het hondenbeleid, die te vinden is op de site van de gemeente Oldenzaal

Hondenspeelveld

De gemeente heeft diverse hondenspeelvelden aangelegd. Hier kunt u samen met uw hond spelen en trainen.

  • Hondenspeelveld op De Graven Es.
  • Hondenspeelveld De Stadsweide aan de Operalaan (dit hondenspeelveld is gerealiseerd door een burgerinitiatief met hulp van hondenbezitters).
  • Het hondenspeelveld langs het fietspad Hyacintstraat- J. van Burenlaan, ter hoogte van het medisch centrum de Thij. Ook stichting Hulphond maakt gebruik van dit speelveld.

Controle

Team handhaving van de gemeente Oldenzaal controleert of iedereen zich aan het hondenbeleid houdt. Overtreedt u een (of meerdere) regel(s), dan volgt een bekeuring. Dit is het geval als:

  • u de poep van uw hond niet opruimt in de openbare ruimte (€ 140,-);*
  • uw hond verblijft op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of zonneweide of op een andere door het college aangewezen plaats (€ 140,-);*
  • uw hond, buiten de door de gemeente aangewezen losloopgebieden, niet is aangelijnd binnen de bebouwde kom (€ 95,-).*

*Hier komt 9 euro aan administratiekosten bij.

Klachten en meldingen

U kunt met klachten of meldingen terecht bij het meldpunt openbare ruimte . We registreren uw melding én geven deze door aan de toezichthouder. Hij of zij bepaalt of er actie wordt ondernomen.
U kunt uw melding op drie manieren doorgeven:

Hondenbelasting

Heeft u één of meerdere honden, dan moet u hondenbelasting betalen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in Oldenzaal wonen? Meld uw hond dan aan bij de gemeente. Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen belasting over te betalen. U moet uw hond wel aanmelden. Voor het aan of afmelden van een hond verwijzen wij u door naar het digitaal loket van het GBT. Meld een hond aan of af

Meer informatie over hondenbelasting

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11