Hondenbeleid

De gemeente biedt verschillende voorzieningen aan voor honden, zoals hondenspeelvelden. Ook gelden er regels om de overlast van bijvoorbeeld hondenpoep en loslopende honden zoveel mogelijk te beperken.

Opruimplicht hondenpoep

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht de poep van uw hond op te ruimen. U kunt de poep in de afvalbakken gooien of deze meenemen naar huis. We verzoeken hondenbezitters geen hondenpoep in de afvalbakken te gooien die bij speelterreinen staan. Dit om stankoverlast te voorkomen. De afvalbakken worden eens per week geleegd.

Aanlijnplicht

In onderstaande gebieden is het verboden uw hond los te laten lopen:

  • Op de weg binnen de bebouwde;
  • op een kinderspeelplaats, een zandbak, een trapveld of andere publieke plaatsen;
  • een vijver of waterpartij die bij de gemeente in onderhoud is.

Uw hond mag loslopen in de daarvoor bestemmende losloopgebieden. Dit zijn de rode vlakken op de plattegrond. U moet wel de poep opruimen. Losloopgebieden waar zich speelplekken bevinden, vormen een uitzondering. Uw hond moet binnen een straal van 50 meter rond een dergelijke speelplek aangelijnd zijn.

Hondenspeelveld

De gemeente heeft diverse hondenspeelvelden aangelegd. Hier kunt u samen met uw hond spelen en trainen.

  • Hondenspeelveld op De Graven Es
  • Hondenspeelveld De Stadsweide aan de Operalaan, dit hondenspeelveld is gerealiseerd door een burgerinitiatief met hulp van hondenbezitters.
  • Het hondenspeelveld langs het fietspad Hyacintstraat- J. van Burenlaan, ter hoogte van het medisch centrum de Thij. Ook stichting Hulphond maakt gebruik van dit speelveld.

Controle

Team handhaving van de gemeente Oldenzaal controleert of iedereen zich aan het hondenbeleid houdt. Overtreedt u een (of meerdere) regel(s), dan volgt een bekeuring. Dit is het geval als:

  • u de poep van uw hond niet opruimt in de openbare ruimte (€ 140,-);*
  • uw hond zich bevindt op een speelplaats of zandbak (€ 140,-);*
  • uw hond niet is aangelijnd binnen de bebouwde kom (€ 95,-).*

*Hier komt 9 euro aan administratiekosten bij.

Klachten en meldingen

U kunt met klachten of meldingen terecht bij het meldpunt openbare ruimte . We registreren uw melding én geven deze door aan de toezichthouder. Hij of zij bepaalt of er actie wordt ondernomen.
U kunt uw melding op drie manieren doorgeven:

Hondenbelasting

Heeft u één of meerdere honden, dan moet u hondenbelasting betalen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in Oldenzaal wonen? Meld uw hond dan aan bij de gemeente. Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen belasting over te betalen. U moet uw hond wel aanmelden. Voor het aan of afmelden van een hond verwijzen wij u door naar het digitaal loket van het GBT. Meld een hond aan of af

Meer informatie over hondenbelasting

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11