Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is eenvoudig en beperkt het zich tot het hoogst noodzakelijke. We vragen u daarom mee te denken over de manier waarop u uw huishouden organiseert. Misschien zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen. Of kunt u gebruikmaken van een maaltijdservice of boodschappendienst. Vindt u zelf geen oplossing, dan zoeken wij samen met u naar de juiste ondersteuning. De gemeente kan in dat geval huishoudelijke ondersteuning aanbieden, een zogenaamde maatwerkvoorziening.

 

Hoe ziet die ondersteuning er uit?

De huishoudelijke ondersteuning beperkt zich tot het op orde houden van de leefruimten die dagelijks worden gebruikt en de gang of overloop. Uitgangspunt is dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. We kennen vanaf 1 juni 2017 een basismodule voor de gewone huishoudelijke werkzaamheden, als stofzuigen, schoonmaken van het sanitair en soortgelijke schoonmaakwerkzaamheden. Als het noodzakelijk is kunnen aanvullende modules worden toegekend. Denk daarbij aan bijvoorbeeld extra ondersteuning voor wasverzorging of regie bij het huishouden. Op die manier kunnen wij de ondersteuning beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. Naar aanleiding van uw ondersteuningsbehoefte gaan we met u in gesprek en bekijken we wat in uw situatie nodig is. Van dat gesprek maken we een verslag en in dat verslag leest u precies welke ondersteuning u kunt verwachten. U ontvangt daarna een beschikking waarin de voorziening wordt vastgesteld.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget?

U kunt huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de vorm van Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura wordt verleend door zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente. 
Met ingang van januari 2018 zijn de volgende aanbieders in Oldenzaal actief:

Persoonsgebonden budget (PGB)

Kiest u voor ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget. Dan krijgt u een vast budget waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U moet het budget besteden aan het doel waarvoor het verstrekt wordt en u moet zelf ook met het budget kunnen omgaan. Het budget wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Dat is in de wet bepaald. De SVB betaalt de zorgaanbieder uit uw budget, zodra u de facturen inlevert.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Bent u niet tevreden over de huishoudelijke ondersteuning, dan is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de zorgaanbieder. U gaat dan in gesprek over de geboden ondersteuning. Blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgaanbieder. Mocht u na de behandeling van uw klacht nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

In veel gevallen kunnen we iemand al helpen per telefoon. Is een afspraak nodig? Dan maken we die meteen als u belt naar het Maatschappelijk Plein Oldenzaal. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11