help-support iconHuishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is eenvoudig en beperkt het zich tot het hoogst noodzakelijke. We vragen u daarom mee te denken over de manier waarop u uw huishouden organiseert. Misschien zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen. Of kunt u gebruikmaken van een maaltijdservice of een was- en strijkservice.

Vindt u zelf geen oplossing, dan zoeken wij samen met u naar de juiste ondersteuning. De gemeente kan in dat geval huishoudelijke ondersteuning aanbieden, een zogenaamde maatwerkvoorziening.

Hoe ziet die ondersteuning er uit?

De huishoudelijke ondersteuning beperkt zich tot het op orde houden van de leefruimten die dagelijks worden gebruikt en de gang of overloop. Uitgangspunt is dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. We kennen een basismodule voor de gewone huishoudelijke werkzaamheden, als stofzuigen, schoonmaken van het sanitair en soortgelijke schoonmaakwerkzaamheden. Als het noodzakelijk is kunnen aanvullende modules worden toegekend. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan regie op het huishouden. Op die manier kunnen wij de ondersteuning afstemmen op uw persoonlijke situatie. Naar aanleiding van uw ondersteuningsbehoefte gaan we met u in gesprek en bekijken we wat in uw situatie nodig is. Van dat gesprek maken we een verslag en in dat verslag leest u precies welke ondersteuning u kunt verwachten. U ontvangt daarna een beschikking (brief) waarin de ondersteuning wordt vastgesteld.

Heeft u hulp nodig bij het wassen en strijken? Dan kunt u hiervoor een beroep doen op de was- en strijkservice van WaST.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget?

U kunt huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de vorm van Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura wordt verleend door zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente. 
De volgende aanbieders zijn gecontracteerd: 

Bent u niet tevreden over de huishoudelijke ondersteuning, dan is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de zorgaanbieder. U gaat dan in gesprek over de geboden ondersteuning. Blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgaanbieder. Mocht u na de behandeling van uw klacht nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Kiest u voor ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan krijgt u een vast budget waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U moet het budget besteden aan het doel waarvoor het verstrekt wordt en u moet zelf ook met het budget kunnen omgaan. Het budget wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Dat is in de wet bepaald. De SVB betaalt de zorgaanbieder uit uw budget, zodra u de facturen inlevert.

 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier