Huishoudelijke ondersteuning

Heeft u problemen met het huishouden? Dan zijn er misschien mensen in uw omgeving die u kunnen helpen. Of kunt u gebruik maken van een maaltijdservice of een was- en strijkservice. Vindt u zelf geen oplossing, dan zoeken wij samen met u naar de juiste ondersteuning. Soms is huishoudelijke ondersteuning mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe ziet die Wmo-ondersteuning er uit?

De huishoudelijke ondersteuning is sober en is gericht op een schoon en leefbaar huis. Die ondersteuning is afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw eigen mogelijkheden. In een gesprek bekijken wij samen met u wat in uw situatie nodig is. Van dat gesprek maken we een verslag en daarin leest u precies wat u kunt verwachten. U ontvangt daarna een beschikking (brief) waarin de ondersteuning wordt vastgesteld.

Heeft u hulp nodig bij het wassen en strijken? Dan kunt u hiervoor een beroep doen op de was- en strijkservice van WaSTexterne-link-icoon.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget?

U kunt huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de vorm van Zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura wordt verleend door zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente. Vanaf 1 januari 2024 hebben we een contract met de volgende zorgaanbieders:

Misschien bent u niet tevreden over de ondersteuning. Ga dan in gesprek met uw hulp en de zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact met ons op.

Tekort aan personeel

Op dit moment is er een groot personeelstekort in de zorg. Dat geldt helaas ook voor de huishoudelijk ondersteuning. Dit is een landelijk probleem. Vooral in de vakantieperiode zijn de gevolgen daarvan te merken. De zorgaanbieders proberen de huishoudelijke ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. Het lukt  helaas niet altijd om de planning volledig uit te voeren. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Kiest u voor ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan krijgt u een vast budget waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U moet het budget besteden aan het doel waarvoor het verstrekt wordt en u moet zelf met het budget kunnen omgaan. De Sociale verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget. De SVB betaalt de zorgaanbieder zodra u de rekening inlevert.

Sociaal plein Oldenzaal

Het Sociaal plein Oldenzaal is een netwerk van organisaties die u helpt met vragen over WMO-meldingen. Lees meer op de website van het Sociaal pleinexterne-link-icoon

Het Sociaal plein is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur geopend. Telefoonnummer: (0541) 58 81 00
Emailadres: sociaalplein@oldenzaal.nl
Locatie: Stadhuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1