Zorg en welzijn

Hebt u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Dan kunt u zich melden bij het Maatschappelijk Plein. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Wij verwachten van u dat u in eerste instantie kijkt of u het probleem zelf kunt oplossen. Hierbij wordt ook gekeken naar uw omgeving (familie, kinderen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers). Misschien kan het sociaal team Oldenzaal u helpen. Lukt dit niet (meer)? Dan kunnen wij u ondersteunen waar dat nodig is. Hierbij kunnen algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Deze voorzieningen moeten u in staat stellen om een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen met een vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. Deze maatwerkvoorzieningen worden dan toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ons Helpt Ons is dé gids voor welzijn, zorg en samen leven in Oldenzaal!

U vindt er gegevens van alle organisaties die op sociaal gebied in Oldenzaal actief zijn. Een breed overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Ook is er een vrijwilligersprikbord waar zowel vraag als aanbod van vrijwilligers is te vinden. U kunt er zelfs uw eigen advertentie plaatsen. Let ook op de agenda waarin allerlei activiteiten worden aangekondigd.

Kijk op de website: https://www.onshelptons.nl/

ONShelptONS_edit.jpg

 

Hebt u een vraag over zelfstandig blijven wonen? Of over vrijetijdsbesteding? Of heeft u moeite met het betalen van rekeningen? Of wilt u gewoon eens een gesprek over zaken die u bezig houden? Kom dan gerust langs bij het spreekuur van sociaal team Oldenzaal. U vindt het Sociaal team in het Michgoriushuis op werkdagen tussen 09:00 tot 13:00 uur. Bellen kan uiteraard ook: (0541) 57 14 14. U kunt het Sociaal team ook mailen: sociaalteam@impuls-oldenzaal.nl

Het sociaal team is tot stand gekomen doordat zes organisaties samen werken aan welzijn in Oldenzaal. Dit zijn Impuls (gefuseerd met SWO), Bibliotheek, Wijkracht, Stichting Palet, Humanitas en SIZ Twente. Lees meer op de website van het Sociaal Team Oldenzaal.

De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

  • ondersteuning bij het huishouden
  • woonvoorzieningen
  • rolstoelen
  • vervoersvoorzieningen
  • individuele ondersteuning
  • groepsondersteuning

maatschappelijk plein

 

openingstijden
  Zonder afspraak Met afspraak
maandag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
dinsdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
donderdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur  

Bezoekadres
Ganzenmarkt 2
7571 CD  OLDENZAAL

Postadres
Postbus 354
7570 AJ  OLDENZAAL
 

Telefoon (0541) 58 81 11
14 + netnummer 14 0541

E-mail info@oldenzaal.nl