Zorg en welzijn

Hebt u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Dan kunt u zich melden bij het Maatschappelijk Plein. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Wij verwachten van u dat u in eerste instantie kijkt of u het probleem zelf kunt oplossen. Hierbij wordt ook gekeken naar uw omgeving (familie, kinderen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers). Misschien kan het Sociaal Team Oldenzaal u helpen. Lukt dit niet (meer)? Dan kunnen wij u ondersteunen waar dat nodig is. Hierbij kunnen algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Deze voorzieningen moeten u in staat stellen om een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen met een vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. Deze maatwerkvoorzieningen worden dan toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Ons Helpt Ons is dé gids voor welzijn, zorg en samen leven in Oldenzaal!

U vindt er gegevens van alle organisaties die op sociaal gebied in Oldenzaal actief zijn. Een breed overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Ook is er een vrijwilligersprikbord waar zowel vraag als aanbod van vrijwilligers is te vinden. U kunt er zelfs uw eigen advertentie plaatsen. Let ook op de agenda waarin allerlei activiteiten worden aangekondigd.

Kijk op de website: https://www.onshelptons.nl/

ONShelptONS_edit.jpg


Hebt u een vraag over zelfstandig blijven wonen? Of over vrijetijdsbesteding? Of heeft u moeite met het betalen van rekeningen? Of wilt u gewoon eens een gesprek over zaken die u bezig houden? Neem dan contact op met het Sociaal Team in het Michgoriushuis op werkdagen tussen 09:00 tot 13:00 uur via telefoonnummer (0541) 57 14 14. U kunt het Sociaal team ook mailen: sociaalteam@impuls-oldenzaal.nl

Het Sociaal Team Oldenzaal is tot stand gekomen doordat zes organisaties samen werken aan welzijn in Oldenzaal. Dit zijn Impuls (gefuseerd met SWO), Bibliotheek, Wijkracht, Stichting Palet, Humanitas en SIZ Twente. Lees meer op de website van het Sociaal Team Oldenzaal.

 


De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

 • ondersteuning bij het huishouden
 • woonvoorzieningen
 • rolstoelen
 • vervoersvoorzieningen
 • individuele ondersteuning
 • groepsondersteuning


Heeft u een indicatie voor een scootmobiel? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 kostenloos gebruik maken van de scootmobielpool. De pool biedt een uitkomst voor inwoners die een scootmobiel niet continu gebruiken of geen goede stalling hebben. En u betaalt geen eigen bijdrage!

Hoe werkt het?

Heeft u een vervoersprobleem? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij beoordelen hoe dat probleem kan worden opgelost. Is een scootmobiel de juiste oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de scootmobielpool. Medewerkers van Larcom brengen de scootmobiel op afspraak bij u thuis: schoon, opgeladen en klaar om te vertrekken! Na het gebruik wordt de scootmobiel weer opgehaald.

Aanmelden

Heeft u een vervoersprobleem en denkt u dat de scootmobielpool voor u een oplossing kan zijn? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail info@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 11.


De openingstijden van het Maatschappelijk Plein zijn

 • Maandag: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
 • Dinsdag: 08.30 - 12.30 uur
 • Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
 • Donderdag: 08.30 - 12.30 uur
 • Vrijdag 08.30 - 12.30 uur


U vindt het Maatschappelijk Plein in het stadhuis. 

Postadres: Postbus 354, 7570 AJ  OLDENZAAL

Telefoon (0541) 58 81 11
14 + netnummer 14 0541
E-mail info@oldenzaal.nl