Zorg en welzijn

Hebt u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Dan kunt u zich melden bij het Maatschappelijk Plein. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Wij verwachten van u dat u in eerste instantie kijkt of u het probleem zelf kunt oplossen. Hierbij wordt ook gekeken naar uw omgeving (familie, kinderen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers). Lukt dit niet (meer)? Dan kunnen wij u ondersteunen waar dat nodig is. Hierbij kunnen algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Deze voorzieningen moeten u in staat stellen om een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen met een vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. Deze maatwerkvoorzieningen worden dan toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

  • ondersteuning bij het huishouden
  • woonvoorzieningen
  • rolstoelen
  • vervoersvoorzieningen
  • ondersteuning zelfstandig leven (voorheen begeleiding)
  • ondersteuning maatschappelijke deelname (voorheen dagopvang)

 

maatschappelijk plein

openingstijden
  Zonder afspraak Met afspraak
maandag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
dinsdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
donderdag 08.30 - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur  

 

Bezoekadres
Ganzenmarkt 2
7571 CD  OLDENZAAL

Postadres
Postbus 354
7570 AJ  OLDENZAAL
 

Telefoon (0541) 58 81 11
14 + netnummer 14 0541

E-mail zorg@oldenzaal.nl