Zorg en welzijn

Heeft u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Dan kunt u zich melden bij Sociaal plein Oldenzaal. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Hierbij wordt ook gekeken naar uw omgeving (familie, kinderen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers).
Indien er meer nodig is, dan kunnen wij u ondersteunen met algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten u in staat stellen om een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen met een vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. Deze maatwerkvoorzieningen worden toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Ons Helpt Ons is dé gids voor welzijn, zorg en samen leven in Oldenzaal!

U vindt er gegevens van alle organisaties die op sociaal gebied in Oldenzaal actief zijn. Een breed overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Ook is er een vrijwilligersprikbord waar zowel vraag als aanbod van vrijwilligers is te vinden. U kunt er zelfs uw eigen advertentie plaatsen. Let ook op de agenda waarin allerlei activiteiten worden aangekondigd.

Kijk op de website: https://www.onshelptons.nl/

ONShelptONS_edit.jpg


De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

 • ondersteuning bij het huishouden
 • woonvoorzieningen
 • rolstoelen
 • vervoersvoorzieningen
 • individuele ondersteuning
 • groepsondersteuning

Eigen bijdrage

U betaalt voor de meeste voorzieningen een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en ook voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een duurzame hulpverleningsrelatie wil zeggen dat u voor een langere periode vaste begeleiding of hulp krijgt. Bijvoorbeeld iemand die bij u schoonmaakt of de administratie doet. Dit abonnementstarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Ook als u een tijdlang geen gebruik maakt van de voorziening betaalt u het abonnementstarief.

De eigen bijdrage wordt door het CAK in rekening gebracht. In een beperkt aantal gevallen wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.


Heeft u een indicatie voor een scootmobiel? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 kostenloos gebruik maken van de scootmobielpool. De pool biedt een uitkomst voor inwoners die een scootmobiel niet continu gebruiken of geen goede stalling hebben. En u betaalt geen eigen bijdrage!

Hoe werkt het?

Heeft u een vervoersprobleem? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij beoordelen hoe dat probleem kan worden opgelost. Is een scootmobiel de juiste oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de scootmobielpool. Medewerkers van Larcom brengen de scootmobiel op afspraak bij u thuis: schoon, opgeladen en klaar om te vertrekken! Na het gebruik wordt de scootmobiel weer opgehaald.

Aanmelden

Heeft u een vervoersprobleem en denkt u dat de scootmobielpool voor u een oplossing kan zijn? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail info@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 11.


Heeft u een vraag over zelfstandig blijven wonen? Of over vrijetijdsbesteding? Of heeft u moeite met het betalen van rekeningen? Of wilt u gewoon eens een gesprek over zaken die u bezig houden? Neem dan contact op met het Sociaal plein in het stadhuis op werkdagen tussen 09:00 tot 12:00 uur  en iedere maandag van 17:00 tot 19:00 uur via telefoonnummer (0541) 0541 58 81 00. U kunt het Sociaal team ook mailen: contact@sociaalpleinoldenzaal.nl

Het Sociaal plein bestaat uit professionals van Impuls, Wijkracht, SIZ Twente, Humanitas, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint-Maarten, Carintreggeland en de gemeente Oldenzaal. Lees meer op de website van het Sociaal plein Oldenzaal.

De openingstijden van het Sociaal plein Oldenzaal zijn:

 • Maandag: 09.00 - 12.00 uur en 17.00 - 19.00 uur
 • Dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
 • Woensdag: 09.00 - 12.30 uur
 • Donderdag: 09.00 - 12.30 uur
 • Vrijdag 09.00 - 12.00 uur


U vindt het Sociaal plein in het stadhuis. 

Adres: Ganzenmarkt 1, 7571 CD  OLDENZAAL.
Telefoon: (0541) 58 81 00;
E-mail: contact@sociaalpleinoldenzaal.nl.