urgent iconEikenprocessierups

De eikenprocessierups kan overlast veroorzaken. Als mensen in contact komen met de brandha­ren van de rups, dan kunnen ze verve­lende klachten krijgen. De gemeente Oldenzaal neemt daarom maatregelen. 

Op deze pagina leest u meer over wat de gemeente doet. De rupsen komen voor in de periode eind maart tot en met augustus.

Wat doet de gemeente?

Inzet van nematoden

De gemeente Oldenzaal zet preventief nematoden in. De nematoden of ‘aaltjes’ worden ingezet in de gebieden met de hoogste prioriteit. In het algemeen zijn dit locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bij scholen, speelplaatsen en gezondheidscentra. De nematoden worden met een hogedrukspuit in de boomkronen gespoten. Vervolgens dringen ze bij de rupsen binnen en veroorzaken een dodelijke darminfectie. Nematoden zijn niet schadelijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Omdat de nematoden niet tegen daglicht kunnen, vindt bespuiting alleen in de avond of nacht plaats. De bespuiting kan tijdelijk leiden tot geluid- en verkeershinder.

Inzet van Xentari als proef

Op een hardnekkige locatie in Oldenzaal wordt Xentari ingezet (een biologisch bacteriepreparaat). Aangezien dit middel met het eten van het blad bij de rups binnenkomt, moeten de eiken eerst voldoende in het blad zitten. Daarom wordt dit middel rond april/mei ingezet. Xentari is niet schadelijk voor mensen, maar heeft wel nadelen voor andere rupsen en larven van andere insectensoorten. Daarom zet de gemeente dit alleen in op het schoolplein van basisschool de Esch/de Klimop.

Wegzuigmethode

Als er toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken in gemeentelijke eiken na de bestrijding met nematoden of op andere plekken waar de overlast erg groot is op door de gemeente aangewezen plekken, laat de gemeente de rupsen wegzuigen waar mogelijk. Dit gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten.

Geen aanplant van nieuwe eiken

Vanzelfsprekend plant de gemeente Oldenzaal geen nieuwe eiken meer. Dit geldt voor zowel nieuwe aanplant als voor het vervangen van afgestorven jonge bomen.

Duurzaam blijven investeren in biodiversiteit

De gemeente zet in op duurzaam investeren in biodiversiteit zoals bloemrijk gras en een variabele inzet van plant-, boom- en struiksoorten. Dit draagt er aan bij dat de natuurlijke vijanden - verschillende soorten vogels, vleermuizen, wespen, wantsen en roofkevers - van de eikenprocessierups meer kansen krijgen.

Waar mogelijk doorbreken van de monocultuur

Waar sprake is van bomen, die in slechte of matige staat zijn, doorbreekt de gemeente monoculturen gecontroleerd. Dit zijn plekken waar veel eiken bij elkaar staan. De gemeente gaat voor iedere gekapte eik tenminste één andere boomsoort terug planten. Daarnaast is het streven om per gekapte eik ook meerdere struiksoorten terug te planten (vergroten biodiversiteit). De herplant vindt dan plaats in het najaar omdat de plantperiode dan vaak gunstiger is dan in het voorjaar.

Selectief maaibeleid waar mogelijk (creëren eikeneilanden)

Oldenzaal kent een aantal grasweiden of parken waar eikenbomen groepsgewijs voorkomen. Op deze plekken gaan de machinisten onder de eiken(groepen) minder maaien. Dit nuanceverschil in maaibeleid werkt kostenbesparend, draagt bij aan biodiversiteit, gaat verspreiding tegen en is veiliger voor de machinisten. In de periode april-mei wordt dit uitgevoerd.

Plaatsen van waarschuwingsborden

De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij plekken waar veel overlast is van eikenprocessierupsen. De gemeente plaatst geen linten meer om bomen. Hiervoor is gekozen omdat deze linten niet goed zijn voor het milieu en het plaatsen en verwijderen van de linten arbeidsintensief is.

Bestrijdingskaart - waar bestrijdt de gemeente wel en niet?

Op de kaart ziet u de eikenbomen in het openbare gebied die de gemeente Oldenzaal preventief met nematoden behandelt. Veel eikenbomen bij particuliere instanties (zoals ziekenhuizen en scholen) worden ook behandeld (vaak in samenwerking met de gemeente). Dit is bekend bij de particuliere instantie zelf. 

Daarnaast ziet u in de gebieden die tot nu toe op de planning staan waar de nesten zoveel mogelijk worden weggezogen. Of we voldoende capaciteit hebben om alle nesten in deze gebieden weg te zuigen is afhankelijk van of de nesten met één keer zuigen weg zijn en van het aanslaan van de bestrijding met nematoden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we alsnog moeten wegzuigen op plekken waar met nematoden behandeld is.

Kijk op de kaart om uw straat op te zoeken 

Melding doorgeven

De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij plekken waar veel overlast is van eikenprocessierupsen. Er worden geen linten meer om bomen gewikkeld.

U kunt een mel­ding maken door hinderlijke/schadelijke dieren te kiezen bij de categorie ‘Dieren’ en dan de rubriek 'Eikenprocessierups' te selecteren. Dit kan ook door gebruik te maken van de app BuitenBeter. U kunt ook telefonisch uw melding doorgeven via telefoon (0541) 58 81 11.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op:

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier