Wmo maatwerkvoorzieningen en eigen bijdrage

De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

  • ondersteuning bij het huishouden
  • woonvoorzieningen
  • rolstoelen
  • vervoersvoorzieningen
  • individuele ondersteuning
  • groepsondersteuning

Eigen bijdrage

U betaalt voor de meeste voorzieningen een maandelijkse eigen bijdrage. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en ook voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een duurzame hulpverleningsrelatie wil zeggen dat u voor een langere periode vaste begeleiding of hulp krijgt. Bijvoorbeeld iemand die bij u schoonmaakt of de administratie doet. Dit abonnementstarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Ook als u een tijdlang geen gebruik maakt van de voorziening betaalt u het abonnementstarief.

Het bedrag van de eigen bijdrage is met ingang van 1 januari 2024 aangepast naar € 20,60 per maand. In 2026 wordt de hoogte van de eigen bijdrage waarschijnlijk afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie leest u op de website van het CAKexterne-link-icoon

De eigen bijdrage wordt door het CAKexterne-link-icoon in rekening gebracht. In een beperkt aantal gevallen wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht. Voor enkele andere voorzieningen geldt een hogere bijdrage. 

Scootmobielpool

Heeft u een indicatie voor een scootmobiel? Dan kunt u kostenloos gebruik maken van de scootmobielpool. De pool biedt een uitkomst voor inwoners die een scootmobiel niet continu gebruiken of geen goede stalling hebben. En u betaalt geen eigen bijdrage!

Hoe werkt het?

Heeft u een vervoersprobleem? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij beoordelen hoe dat probleem kan worden opgelost. Is een scootmobiel de juiste oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de scootmobielpool. Medewerkers van Larcom brengen de scootmobiel op afspraak bij u thuis: schoon, opgeladen en klaar om te vertrekken! Na het gebruik wordt de scootmobiel weer opgehaald.

Aanmelden

Heeft u een vervoersprobleem en denkt u dat de scootmobielpool voor u een oplossing kan zijn? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail info@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 11.