Vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraine-vlag

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de mensen in Oekraïne, de oorlog en de gevolgen ervan houdt velen van ons bezig. We krijgen regelmatig vragen van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties die op een of andere manier willen helpen.

Voor diegenen die willen weten hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen hebben we een aantal initiatieven op een rij gezet.

Landelijk, maar ook in Twente zijn er meerdere (grotere) initiatieven gestart om Oekraïners te helpen. Als u wilt helpen, dan kunt u het beste bij deze initiatieven aansluiten.

Landelijk

Regionaal

In Oldenzaal

Verblijf in Nederland

Oekraïense vluchtelingen zijn niet verplicht zich meteen als vluchteling of asielzoeker bij het COA te laten registreren. Door afspraken die de EU met Oekraïne heeft kunnen zij een jaar, met mogelijke verlenging tot 3 jaar, met een bijzondere status binnen de EU reizen en verblijven. Wat dit betekent voor de opvang of verblijf van vluchtelingen is helaas nog onduidelijk. 

Basis Registratie Personen (BPR)

Er is landelijke de afspraak gemaakt dat Oekraïense vluchtelingen zich kunnen registreren in de Basis Registratie Personen (BRP). Formeel hoeft dat niet omdat Oekraïners in de Europese Unie vrij mogen reizen, maar door zich te registreren kan er betere ondersteuning worden geboden.

Gemeentelijke opvanglocaties in Oldenzaal

In Oldenzaal is er een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 50 mensen ingericht aan de Bentheimerstraat 15. De locatie in Oldenzaal is één van de verblijfslocaties in Twente die door de gemeenten wordt opgezet voor Oekraïense vluchtelingen. 

Ook is een terrein op camping Jambor, gelegen aan de Bornsedijk 103, gehuurd voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Vanaf 1 mei 2024 worden daar voor de duur  van 3 jaar (1 mei 2024 tot 1 mei 2027) chalets gehuurd van OK Projects. In totaal gaat het om een uitbreiding van 112 opvangplekken voor de gemeente Oldenzaal. Oldenzaal geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Rijk om extra en meer duurzame opvangplekken te creëren voor Oekraïense ontheemden.

Particuliere opvang

Ook bij particuliere opvang is het voor ons van belang om in kaart te brengen wie er waar in Oldenzaal verblijven.  Bent u of kunt u iemand in Oldenzaal die onderdak biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan vragen wij u vriendelijk om dit te melden via oekraine@oldenzaal.nl.

Verblijfplaatsen en logeeradressen

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een registratiepunt geopend voor mensen die een Oekraïense vluchteling in huis willen nemen: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemenexterne-link-icoon

Hoe kunt u helpen?

Vrijwilligerswerk

Wilt u Oekraïense vluchtelingen helpen in Oldenzaal. Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Stichting Impuls via info@impuls-oldenzaal.nl, zij coördineren de inzet van vrijwilligers in Oldenzaal. 

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of stuur dan een e-mail naar oekraine@oldenzaal.nl

Heeft u juridische vragen voor Vluchtelingen Werk?

Neem dan contact op via e-mailadres: oekraine-oldenzaal@vluchtelingenwerk.nl

Inschrijving in Oldenzaal

U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente. Maak een afspraak externe-link-icoonvoor deze inschrijving bij de afdeling Burgerzaken. Of bel voor een afspraak met telefoonnummer (0541) 58 81 11. Neem uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) mee. Heeft u niet de Oekraïense nationaliteit, neem dan uw verblijfsvergunning mee. 

Heeft u deze documenten niet bij zich dan kunt u vervangende documenten aanvragen bij de consulaire afdeling van de Oekraïense Ambassade in Den Haag. Головна | Посольство України в Королівстві Нідерландиexterne-link-icoon, Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag, telefoonnummer (070) 362 60 95. In andere gevallen kunt u worden doorverwezen voor een aanvullend herkomst- en identificatieonderzoek.

Het is van belang dat u zich zo spoedig mogelijk inschrijft bij de gemeente. Dat is nodig om een beroep te doen op ondersteuning en leefgeld.

Ja, u dient zich uit te schrijven. Als u vertrekt naar het buitenland moet u zich melden bij de gemeente waar u inschreven staat. Als u vertrekt naar een andere gemeenten in Nederland, schrijft u zich bij de nieuwe gemeente in. U wordt dan automatisch door de gemeente Oldenzaal uitgeschreven. Geef u verhuizing altijd binnen vijf werkdagen door.

BRP, staat voor Basis Registratie Personen. De overheid heeft de juiste gegevens nodig van haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. U bent verplicht zich in te schrijven in de BRP. Dat kan bij de gemeente Oldenzaal afdeling Burgerzaken.

Werk en inkomen

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland veranderen in februari 2023. Het gaat om het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. 

Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werken en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering. 

Leefgeld voor eten

Het bedrag voor eten (eerder € 205 per persoon) is afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon:

  • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen? Dan ontvangt u per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 3 personen? Dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer? Dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand.

Leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven wordt op 1 februari verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.

Leefgeld als u particulier wordt opgevangen

Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen van € 93 per persoon per maand.

Vrijwilligerswerk op de gemeentelijke opvanglocatie

Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u een vergoeding van € 14 per week. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk? Dan kunt u dat laten weten bij de opvang. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw leefgeld.

Wat is een gezin volgens de nieuwe regels?

Een gezin bestaat uit:

  • Echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;
  • Hun minderjarige kinderen, tenminste als zij niet getrouwd zijn en van hun ouders afhankelijk zijn;
  • Een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en niet getrouwde kinderen.

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin. 

U ontvangt een uitnodiging om een voorschot op uw leefgeld op te halen. Hiervoor moet u in ieder geval ingeschreven staan (BRP) bij de gemeente. Zodra u een rekening bij een Nederlandse bank kunt openen, wordt het leefgeld per bank betaald. Mocht dit niet mogelijk zijn dan maken we met u afspraken over de uitkering van het leefgeld.

Vanaf 1 februari veranderen de regels voor werken en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering. 

Verlaat u de gemeente Oldenzaal? Dan vervalt het recht op leefgeld ook. 

Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent op de opvang, dan kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten. Bij terugkeer na 28 dagen heeft u nog recht op opvang. Maar dit kan op een andere opvanglocatie zijn. Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u hier meer informatie over. 

Waarom stop het leefgeld voor mijn hele gezin als ik ga werken?

Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Ga ik er wel financieel op vooruit als ik ga werken?

Ja, het loont om te werken. Wanneer u werkt is uw besteedbaar inkomen hoger dan wat u anders aan leefgeld zou hebben ontvangen. 

Vanaf 1 april 2022 mag u werken in loondienst. Dit geldt als u rechtmatig in Nederland verblijft. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever een melding doen bij UWV, zodra u in dienst treedt. U heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Zoals recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Kijk op worinnl.nlexterne-link-icoon voor informatie.

Ja, wanneer u werkt in loondienst, ontvangt u een verzoek tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. U kunt hulp krijgen bij het invullen. De Bibliotheek Oldenzaal heeft hiervoor spreekuren. De belastinginloopspreekuren zijn in maart en april iedere woensdag van 10.00-12.00 uur. 

Om aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van een DigiD. Ga naar www.digid.nl/aanvragenexterne-link-icoon. Lukt het niet? Vraag hulp bij de Bibliotheek in Oldenzaal. Er is een spreekhuur voor digitale overheidsvragen of belastingaangifte op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Gastgezinnen

Gasthuishoudens kunnen zich aanmelden bij de organisatie TakeCareBnBexterne-link-icoon. Wilt u helpen, maar weet u niet hoe? NuTwenteexterne-link-icoon coördineert de verschillende doelgroepen en zorgt voor gastfamilies in Twente. Dit doen zij in overleg met de Veiligheidsregio Twente en organisaties zoals vluchtelingenwerk

Nee, er geldt het uitgangspunt (landelijk) dat de gasthuishoudens geen negatieve gevolgen ondervinden op de te betalen lokale heffingen en op de eventuele kwijtschelding daarvan wanneer zij vluchtelingen opvangen uit Oekraïne.

Nee, u hebt geen recht op een vergoeding. U kunt wel met uw gasten afspraken maken over een eventuele bijdrage. 

Wilt u zich afmelden als gastgezin? Neem dan contact op met de organisatie waar u zich heeft aangemeld om gastgezin te worden (bijvoorbeeld Nu Twente of Takecarebnb). Was er geen organisatie betrokken bij de bemiddeling, neem dan contact op met de gemeente via oekraine@oldenzaal.nl. Laat in die mail contactgegevens achter. Wij nemen dan contact met u op. 

Gezondheid

U kunt gebruik maken van de medische zorg van een huisarts. De gemeente coördineert de huisartsenzorg. Bij het intakegesprek met de gemeente wordt een medisch formulier ingevuld (dit is tevens de inschrijving bij een huisarts). Na de intake wordt u ingeschreven bij een huisarts (praktijk). U wordt daarover geïnformeerd. U kunt zelf contact opnemen met de huisarts. Mocht het nodig zijn dan kan de gemeente hierbij ondersteunen. 

De regel is dat u een zorgverzekering moet hebben als u werkt in Nederland. Dit noemen we de verzekeringsplicht. Hoewel deze zorgverzekeringsplicht blijft bestaan, zal deze niet meer worden gehandhaafd in het geval van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 1 augustus 2022 hoeft u als vluchteling uit Oekraïne geen zorgverzekering meer te hebben als u werkt. Uw zorgkosten worden dan vanuit de RMO vergoed. Hebt u een waarschuwingsbrief gekregen van het CAK, waarin staat dat u binnen 3 maanden een zorgverzekering moet afsluiten? Neem dan contact op met het CAK.

De regel is dat u een zorgverzekering moet hebben als u werkt in Nederland. Dit noemen we de verzekeringsplicht. Hoewel deze zorgverzekeringsplicht blijft bestaan, zal deze niet meer worden gehandhaafd in het geval van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 1 augustus 2022 hoeft u als vluchteling uit Oekraïne geen zorgverzekering meer te hebben als u werkt. Uw zorgkosten worden dan vanuit de RMO vergoed. Hebt u een waarschuwingsbrief gekregen van het CAK, waarin staat dat u binnen 3 maanden een zorgverzekering moet afsluiten? Neem dan contact op met het CAK.

Tijdens de intake met de gemeente wordt besproken of psychosociale ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast kan het voorkomen dat op een later moment psychosociale ondersteuning gewenst is. Indien de noodzaak niet acuut is kan dit via het ‘spreekuur’ van het Sociaal Pleinexterne-link-icoon en de gemeente aangegeven worden. Het team is bereikbaar op iedere werkdag tussen 09.00 uur tot 13.00 uur, telefoonnummer (0541) 57 14  14 (kies 2).

Onderwijs en kinderopvang

Ja, Kinderen die zijn ingeschreven bij de gemeente in het BRP, kunnen naar school.

Het kan van meerwaarde zijn om uw kind ook in te schrijven bij het Nederlandse onderwijs. Op die manier kan uw kind deelnemen aan activiteiten, die vanuit het onderwijs georganiseerd worden. Uw kind kan zijn/haar eigen lessen volgen, maar heeft daarnaast ook Nederlandse ‘klasgenoten’ en activiteiten.

Ja dat kan. u kunt een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. dat heet kinderopvangtoeslag. De uitleg over hoe u dit kunt aanvragen vindt u op www.boink.nlexterne-link-icoon .  

U bent vrij in het kiezen van een kinderopvang locatie. U kunt uw kind daar aanmelden. Houd er rekening mee dat er flinke wachtlijsten zijn. Het daadwerkelijk geplaatst krijgen van het kind in de kinderopvang kan daarom enige tijd duren. 

ROC van Twente organiseert twee dagdelen per week taallessen in Oldenzaal. het programma duurt 10 weken, waarbij er een vervolg mogelijk is.
Voorafgaand van de taallessen is er een startbijeenkomst met een tolk om de leerbehoeftes van de deelnemers in kaart te brengen. Wil je deelnemen of meer weten over de mogelijkheden van taallessen voor Oekraïners? Neem dan contact op met: taallesoekrainers@rocvantwente.nl. Tijdens de taalles wordt gewerkt aan zelfredzaamheid in Nederland. Veel aandacht gaat naar spreken en begrijpen van de centrale basisbehoeften. Er wordt geoefend in de thema’s:  kennismaken, werken in Nederland, boodschappen doen, gezondheid, reizen met het openbaar vervoer en de overheid.

Sport, cultuur en vrije tijd

Ja dat kan. U kunt zich inschrijven bij een van de Oldenzaalse verenigingen. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u zich melden bij Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.

U kunt als bestuur bepalen hoe u omgaat met de aanmelding van een vluchteling. Indien u financiële vragen heeft over contributie, kleding, attributen e.d. dan kunt u contact opnemen met het armoedepreventieloket van Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.

U kunt deelnemen aan het activiteitenprogramma. Het programma wordt verspreid over meerdere locaties. Meer informatie via Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.

U kunt dit doorgeven via Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.

Ja, u kunt rijlessen volgen u krijgt echter geen rijbewijs. Mocht informatie op dit onderwerp wijzigen, zullen wij dat zo snel mogelijk bekend maken.