Vrijwilligersverzekering

Beschrijving

Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. Een goede verzekering voor vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en (op onderdelen van de basispolis) ook mantelzorgers in de gemeente Oldenzaal zijn vanaf dat moment automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Voor de gemeente is dit één van de manieren om het vrijwilligerswerk in de gemeente ondersteunen.

De vrijwilligersverzekering kost u als vrijwilliger niets. Ook voor de vrijwilligersorganisaties zijn hieraan geen kosten verbonden. De vrijwilligersverzekering wordt betaald door de gemeente.

Aanvragen

Een aanvraag voor een schadetraject verloopt als volgt:

  • De vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie kan het schadeformulier digitaal invullen en versturen naar de gemeente.
  • De gemeente ontvangt het ingevulde schadeformulier en checkt of de vrijwilliger/organisatie met haar claim past binnen de verzekering. Zo ja, dan stuurt de gemeente de gegevens digitaal naar Centraal Beheer Achmea.
  • Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger-/organisatie.
  • De gemeente wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de schade.

Heeft u schade geleden? Download het schadeformulier hieronder. U kunt het formulier na het invullen mailen aan info@oldenzaal.nl.

Downloads