Incidentele festiviteiten

Gaat u een festiviteit of activiteit organiseren in een horecabedrijf dat niet voldoet aan de vastgestelde geluidsnormen? Dan moet u een melding doen van de incidentele festiviteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De meeste horecabedrijven in Oldenzaal vallen onder het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit schrijft de geluidsnormen voor waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horecabedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding incidentele festiviteit.

Tijdens de festiviteiten en activiteiten waarvoor een melding is gedaan, gelden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit niet, maar u moet wél voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

 1. Het equivalente geluidsniveau Laeq veroorzaakt door de inrichting, is niet meer dan 70 dB(A) of 85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Onder het equivalente geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand Laeq ("Fast") gemeten niveau gedurende één minuut.
 2. De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid van artikel 4.3 APV is inclusief niet versterkte muziek. De te meten waarden wordt niet gecorrigeerd voor bedrijfsduurcorrectie en herkenbaar muziekgeluid.
 3. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.3 APV wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.5 van de APV - uiterlijk om 01:00 uur beëindigd.
 4. De geluidsnorm bedoeld in het zesde lid van artikel 4.3 APV geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte (terras).
 5. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Collectieve festiviteiten

Naast incidentele festiviteiten die per horecabedrijf afzonderlijk kunnen worden gemeld, zijn in Artikel 4.2 lid 1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorwaarden genoemd voor het aanwijzen van collectieve festiviteiten:

 • Het college maakt de aanwijzing ten minste vier (4) weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend
 • Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen
 • Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, is niet meer dan 70 dB(A) of 85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter
 • De geluidsnorm, bedoeld in het vijfde lid, is inclusief niet versterkte muziek, de te meten waarden wordt niet gecorrigeerd voor bedrijfsduurcorrectie en herkenbaar muziekgeluid.
 • Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening, uiterlijk om 01.00 uur beëindigd.
 • De geluidsnorm, bedoeld in het vijfde lid, geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.(terras)
 • Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Voor de aangewezen dagen hoeft u geen melding "kennisgeving incidentele festiviteiten" te doen. Meer informatie vindt u in het Aanwijzingsbesluit.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11