Incidentele festiviteiten

Gaat u een festiviteit of activiteit organiseren in een horecabedrijf dat niet voldoet aan de vastgestelde geluidsnormen? Dan moet u een melding doen van de incidentele festiviteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De meeste horecabedrijven in Oldenzaal vallen onder het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit schrijft de geluidsnormen voor waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horecabedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

Horecabedrijven in Oldenzaal vallen onder het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit schrijft de geluidsnormen voor waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horecabedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

Melding doen?

Een melding kunt u doen via de Vergunningenchecker. Kies daar voor de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding incidentele festiviteit.

Voor het doen van een melding incidentele festiviteiten moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De geluidsnorm niet meer is dan 70 dB(A) of 85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter
 • De geluidsnorm is inclusief niet versterkte muziek
 • De melding voor het produceren van extra geluid geldt tot maximaal 01.00 uur
 • De melding geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte (terras)
 • Ramen en deuren blijven gesloten, alleen het doorlaten van personen is toegestaan.

De aangewezen collectieve festiviteiten voor 2022 zijn:

 • Carnaval, de vrijdag en zaterdag voorafgaande aan carnavalszondag, carnavalszondag, carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag
 • Maxima’s Night Out!
 • Koningsdag
 • Boeskool is Lös
 • Kermis
 • Oldenzaal Muzikaal
 • Stroadl Festival

Voor deze aangewezen dagen hoeft u geen melding incidentele festiviteiten te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.