Incidentele festiviteiten

Gaat u een festiviteit of activiteit organiseren in een horecabedrijf dat niet voldoet aan de vastgestelde geluidsnormen? Dan moet u een melding doen van de incidentele festiviteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De meeste horecabedrijven in Oldenzaal vallen onder het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit schrijft de geluidsnormen voor waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV) horecabedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

U kunt een incidentele festiviteit melden. Dat moet ten minste tien werkdagen voor aanvang van de festiviteit.

Melding met DigiD

Melding met eHerkenning

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding incidentele festiviteit.

Tijdens de festiviteiten en activiteiten waarvoor een melding is gedaan, gelden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit niet, maar u moet wél voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV):

1. Het equivalente geluidsniveau Laeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Onder het equivalente geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand Laeq ("Fast") gemeten niveau gedurende één minuut.

2. De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid van artikel 4.3 APV is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwen gelaten.

3. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.3 APV wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.5 van de APV - uiterlijk om 01:00 uur beëindigt.

4. De geluidsnorm als bedoeld onder punt 2 geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

5. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
 

Collectieve festiviteiten

Naast incidentele festiviteiten die per horecabedrijf afzonderlijk kunnen worden gemeld, zijn in Artikel 4.2 lid 1. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV) de volgende festiviteiten als collectieve festiviteit aangewezen:

  • Carnaval
  • Koningsdag
  • Boeskool is lös

De collectieve festiviteiten zijn niet aan één horecabedrijf gebonden, maar gelden voor alle horecabedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Tijdens deze festiviteiten gelden de regels van het Activiteitenbesluit niet, maar moet wel worden voldaan aan de regels die te vinden zijn onder het tabblad 'Voorwaarden'.

Voor deze dagen hoeft u geen melding "kennisgeving incidentele festiviteiten" te doen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11