Incidentele festiviteiten

Voor festiviteiten in horecabedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde geluidsnormen moet een melding worden gedaan. Een melding kunt u doen via de Vergunningenchecker.

Beschrijving

Hoe gaat het in zijn werk?

In het Activiteitenbesluit staan de geluidsnormen waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horecabedrijven de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

Aanvragen

Een melding kunt u doen via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies daar voor de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Melding wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor het doen van een melding incidentele festiviteiten moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De geluidsnorm niet meer is dan 70 dB(A) of 85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter
 • De geluidsnorm is inclusief niet versterkte muziek
 • De melding voor het produceren van extra geluid geldt tot maximaal 01.00 uur
 • De melding geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte (terras)
 • Ramen en deuren blijven gesloten, alleen het doorlaten van personen is toegestaan.

Bijzonderheden

Voor de aangewezen collectieve festiviteiten hoeft u geen melding te doen.

Voor 2024 zijn dit:

 • Jong treft Oud op 3 februari 2024
 • Carnaval, vrijdag 9 februari 2024 en zaterdag 10 februari 2024, carnavalszondag 11 februari 2024, carnavalsmaandag 12 februari 2024 en carnavalsdinsdag 13 februari 2024
 • Maxima’s Night Out! op vrijdag 26 april 2024
 • Koningsdag op zaterdag 27 april 2024
 • Boeskool is Lös van dinsdag 20 augustus tot en met zondag 25 augustus 2024
 • Oldenzaal Muzikaal op vrijdag 6 september 2024
 • Kermis van vrijdag 27 september tot en met maandag 30 september 2024
 • Elfde van de Elfde op maandag 11 november 2024
 • Kerstmiddag op dinsdag 24 december 2024 en
 • Stroadl Festival op vrijdag 29 december 2024.