Incidentele festiviteiten

Voor festiviteiten in horecabedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde geluidsnormen moet een melding worden gedaan. Een melding kunt u doen via de Vergunningenchecker.

Beschrijving

Hoe gaat het in zijn werk?

In het Activiteitenbesluit staan de geluidsnormen waar uw horecabedrijf aan moet voldoen. Tijdens een festiviteit kan het zijn dat het niet mogelijk is om binnen deze geluidsnormen te blijven. Daarom biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horecabedrijven de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen af te wijken.

Aanvragen

Een melding kunt u doen via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies daar voor de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Melding wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor het doen van een melding incidentele festiviteiten moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De geluidsnorm niet meer is dan 70 dB(A) of 85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter
 • De geluidsnorm is inclusief niet versterkte muziek
 • De melding voor het produceren van extra geluid geldt tot maximaal 01.00 uur
 • De melding geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte (terras)
 • Ramen en deuren blijven gesloten, alleen het doorlaten van personen is toegestaan.

Bijzonderheden

Voor de aangewezen collectieve festiviteiten hoeft u geen melding te doen.

Voor 2022 zijn dit:

 • Carnaval (vrijdag t/m dinsdag)
 • Maxima’s Night Out!
 • Koningsdag
 • Boeskool is Lös
 • Kermis
 • Oldenzaal Muzikaal
 • Stroadl Festival