Jeugd en Zorg

Als u merkt dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, is het van belang eerst zelf hulp te bieden. Soms zijn er echter problemen (in het gezin) die uw kind verdrietig of boos maken. Misschien heeft het moeite op school, trekt zich terug of heeft u andere zorgen om uw kind. Bij vragen waar uw omgeving geen antwoord op heeft, kunt u ook bij de school of opvangorganisatie van uw kind terecht. Daarnaast kan uw huisarts met u meedenken. En er zijn hulporganisaties die ondersteuning bieden.

Hulporganisaties waar u terecht kunt:

De gemeente kan hulp bieden op grond van de Jeugdwet. De gemeente heeft de plicht om jeugdhulp te bieden aan jongeren die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is een beleidsplan en een verordening opgesteld.

Praktijkondersteuner Jeugd

De gemeente Oldenzaal heeft een samenwerking met een aantal Oldenzaalse huisartsen en Mediant voor de praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd). Een praktijkondersteuner jeugd is gespecialiseerd in problematiek die zich bij kinderen, jongeren of binnen gezinnen afspeelt. U kunt hierbij denken aan opvoedingsproblemen, psychosociale klachten, psychosomatische klachten, alcohol- en drugsgebruik. De POH Jeugd ondersteunt de huisarts in de jeugdhulp voor kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.

Waarom praktijkondersteuning jeugd?

De gemeente Oldenzaal heeft een praktijkondersteuner (POH) Jeugd voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Deze professional is gespecialiseerd in diverse problematiek, waaronder opvoedingsproblemen, psychosociale klachten, en alcohol- en drugsgebruik. De praktijkondersteuner Jeugd werkt samen met huisartsen om laagdrempelige en effectieve zorg te bieden. Waar kan de POH Jeugd u bij helpen?

  • Problemen met opvoeding
  • Alcohol- en drugsgebruik
  • Psychosociale klachten
  • Psychosomatische klachten

U kunt een afspraak maken met de praktijkondersteuner via uw huisarts. 

Sociaal plein en team Jeugd en Zorg

Als u met hulp van uw omgeving of anderen niet tot een oplossing komt, kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein Oldenzaalexterne-link-icoon. Samen met het team Jeugd en Zorg zoekt u naar oplossingen voor uw hulpvragen.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Wanneer u ontevreden bent over de hulp die uw kind of gezin krijgt, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, geeft advies, en helpt bij klachten.

De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn te bereiken via het landelijke telefoonnummer 088-555 1000, via e-mail: info@akj.nl, via het contactformulier op hun website of door te chatten via www.akj.nlexterne-link-icoon. Op de website kunt u bovendien meer informatie vinden over wat een vertrouwenspersoon voor u kan doen.

Straathoekwerk

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar is er straathoekwerk. Daarmee hopen we de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van jongeren te vergroten en overlast tegen te gaan. Medewerkers van Straathoekwerk zijn actief op plekken waar jongeren vaak samenkomen, zoals scholen, buurthuizen en sportverenigingen. Een straathoekwerker werkt overdag maar ook ‘s avonds en in de weekend.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de praktijkondersteuner Jeugd, het Sociaal Plein Oldenzaal, de vertrouwenspersoon Jeugdhulp of de straathoekwerker. U staat er niet alleen voor.