Kinderopvang, gastouders en BSO

U vindt kinderopvang in de buurt via de site van het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon (LRK). Alle genoemde locaties voldoen aan de Wet kinderopvang. GGD regio Twente inspecteert alle kinderopvanginstellingen. Ook alle rapporten hierover vindt u op de site van het LRK.

Soorten kinderopvang 

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Gastouderopvang

Kinderopvangtoeslag


Mogelijk heeft u recht op geld dat u helpt om de kosten van de kinderopvang te betalen. Dit heet Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Voorwaarden kinderopvangtoeslag op Belastingdienst.nl.externe-link-icoon

Kinderopvang op sociaal-medische basis

Heeft u (tijdelijke) lichamelijke, zintuigelijke of psychische problemen? Misschien kan uw kind tijdelijk naar de kinderopvang, zodat u kunt werken aan uw herstel. De voorwaarden zijn:

  • u kunt u niet volledig zelf voor uw kind te zorgen; 
  • u kunt dit niet binnen uw eigen netwerk oplossen; 
  • u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

U kunt deze kosten vergoed krijgen van de gemeente met een sociaal-medische indicatie. Deze moet door een hulpverlener worden vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via smi@oldenzaal.nl

Ondernemen in de kinderopvang?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Meer info vindt u op de pagina 'Ondernemen in de kinderopvang'