Ondernemen in de kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u uw organisatie laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon (LRK). Deze registratie vraagt u minimaal 10 weken voor de start van de kinderopvang aan in de gemeente waar u de opvang wilt vestigen. 

In Oldenzaal zijn diverse kinderopvangvoorzieningen aanwezig. De gemeente is in het kader van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen. De GGD Twente adviseert de gemeente over de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van deze adviezen besluit de gemeente of voldaan is aan de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang. Voldoet uw voorziening aan de kwaliteitseisen dan wordt uw kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Wordt de regelgeving niet nageleefd, dan zal de gemeente handhaven. De gemeente heeft hiervoor handhavingsregels vastgesteld.

U kunt pas een aanvraag doen als u aan alle eisen voldoet. Daarvoor moet u eerst een aantal zaken regelen: