Klimaat: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Het halen van onze klimaatdoelstellingen en werken aan een toekomst- en weerbestendig Oldenzaal is iets waar we allemaal baat bij hebben. Zeker op dit vlak maken vele handen licht werk. Elke actie helpt, hoe klein ook. De gemeente Oldenzaal werkt daarom graag samen met lokale bedrijven, scholen en instellingen. Hoe kunt u een steentje bijdragen, zodat we samen kunnen ondernemen, leren en genieten in een natuurrijke omgeving?

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan zijn er verschillende initiatieven waar u aan kunt deelnemen. Op deze pagina hebben we ze voor u op een rij gezet. Heeft u zelf een duurzaam idee? Iets waarmee we Oldenzaal nóg klimaatbestendiger kunnen maken? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl.

Initiatieven

Klimaatgesprekken

Is uw organisatie nog wel bereikbaar als de regenbuien steeds extremer worden? Kan uw rioleringssysteem het aan? En welke invloed heeft hittestress op het welzijn van uw personeel of bezoekers aan uw pand? Vragen die er steeds meer toe doen. Misschien wel het belangrijkste wat u kunt doen om ons te helpen bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen: denk mee en ga met ons in gesprek. De komende jaren staat klimaatadaptatie hoog op onze prioriteitenlijst en willen we grote stappen zetten om Oldenzaal klimaatbestendiger te maken. In de vorm van zogeheten klimaatgesprekken gaan we graag het gesprek aan met lokale bedrijven, scholen en instellingen. Een duurzame ambitie is namelijk prachtig, die delen wij. Maar we weten ook hoe lastig het is om aanpassingen door te voeren in de dagelijkse praktijk. In gesprek over de Global Goal Klimaatactie of één van de andere internationale doelen? Neem contact op via duurzaam@oldenzaal.nl.

Boeskoolstroom

Heeft uw organisatie een dak? Dan kunt u al bijdragen aan een groen en duurzaam Oldenzaal. Boeskoolstroom is een Oldenzaalse energiecoöperatie van, voor en door Oldenzalers. Deze coöperatie wil groene energie bereikbaar maken voor lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, die niet in staat zijn om zelf zonnepanelen te plaatsen. Bedrijven en instellingen kunnen hun daken ter beschikking stellen en tegelijkertijd profiteren van de teruggave van de energiebelasting. Aanmelden kan via de website van Boeskoolstroomexterne-link-icoon.

Groene loper

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur, het landschap en de biodiversiteit in onze gemeente, is er het provinciale project De Groene Loper Losser Oldenzaal, onderdeel van de Groene Loper Overijssel. Vanuit De Groene Loper zijn al verschillende lokale initiatieven, klein én groot, tot stand gekomen. Voor zowel inwoners als lokale organisaties en instellingen, organiseert de Groene Loper Losser Oldenzaal daarnaast verschillende netwerkbijeenkomsten en activiteiten en stelt de vereniging budget ter beschikking voor groene initiatieven. Lees meer over De Groene Loper Losser Oldenzaalexterne-link-icoon.

Groene schoolpleinen

Twee vliegen in één klap: meer groen gaat klimaatverandering tegen én speelt een belangrijke rol bij cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. De gemeente Oldenzaal ziet graag zoveel mogelijk groene schoolpleinen waar kinderen spelenderwijs leren over de natuur. Als gemeente ondersteunen we scholen bij de realisatie van groene schoolpleinen, zoals het groene schoolpleinen bij basisschool De Leemstee en de Nutsschool. Meer informatie vindt u op Groene schoolpleinen - Natuur Voor Elkaarexterne-link-icoon.

Global Deals met scholen

In 2019 sloten alle Oldenzaalse basisscholen samen met de gemeente Oldenzaal een Global Deal. Dit is een soort intentieovereenkomst, waarmee scholen beloven met de Global Goals aan de slag te gaan. Dit kan zijn door afval beter te scheiden, energie te besparen of de omgeving te vergroenen. Als gemeente helpen we scholen daarnaast in de vorm van ondersteunende lespakketten via De Höfte, energiemonitoringssystemen, Energy Challenges en in samenwerking met Twente Milieu containers voor het scheiden van afval.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal bestrijden we klimaatverandering en de effecten daarvan.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.