Lokale Educatie Agenda (LEA)

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is de gezamenlijke agenda van de besturen van de voorschoolse voorzieningen, de besturen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Oldenzaal en de gemeente Oldenzaal. In deze LEA leggen wij gezamenlijk de ambities voor het onderwijs in Oldenzaal voor de periode 2017-2020 vast. Met de LEA vervullen wij de wettelijke verplichting van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en gemeente om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Wij hebben een gezamenlijk strategisch doel geformuleerd: “Een duurzame, optimale en brede ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige in Oldenzaal”.

In de Uitvoeringsagenda LEA zijn door de voorschoolse voorzieningen, de basisscholen en het voorgezet en middelbaar onderwijs en gemeente Oldenzaal concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de ambities op het gebied van onderwijs in Oldenzaal gerealiseerd worden.

Download hieronder de Lokale educatieve agenda.