Maatschappelijke vitaliteit

Als je mee doet aan sportieve en culturele activiteiten, werk je niet alleen aan je gezondheid, maar ervaar je ook de inspiratie, steun, warmte én gezelligheid van ontmoeten en meedoen. Sport en cultuur zorgen daarmee voor verbinding; van jong tot oud, ongeacht beperking, sociale status en afkomst. Dit stimuleert talent, weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Deelname aan sportieve en culturele activiteiten heeft bovendien een preventieve werking op het gebied van zorg en welzijn, met name bij kwetsbare groepen. Denk daarbij aan fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van eenzaamheid en versterking van de sociale samenhang.

In Oldenzaal verbinden we sport en cultuur dan ook nadrukkelijk met het sociaal domein. Zo werken we aan een stad met vitale inwoners, met een mooi aanbod aan activiteiten en aan toekomstbestendige verenigingen. En dat is dus: samen werken aan maatschappelijke vitaliteit.

Lees meer hierover in het coalitieprogramma 2018-2022.

maatschappelijkevitaliteit_animated.gif

 

Bart van den Eijnde is adviseur Maatschappelijke Vitaliteit voor Oldenzaal. Hij is vanaf 2019 voor drie jaar aangesteld om verenigingen te adviseren over onderwerpen als het betrekken van jongeren, de inzet van vrijwilligers, samenwerking en de invulling van de maatschappelijke functie. Daarnaast gaat hij aan de slag met het lokale Sportakkoord.

 

 

Bart van den Eijnde is voor Oldenzaal ook de formateur voor het lokale sportakkoord. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Bart van den Eijnde gaat voor Oldenzaal, samen met maatschappelijk betrokken partners, bezig met de lokale vertaling van het Nationale Sportakkoord.

Op woensdag 6 november 2019 vond de eerste inspiratieavond over het lokaal Sport- en Beweegakkoord plaats in het stadhuis van Oldenzaal. Hoe gaan we nu verder?

Er volgen vijf vervolgsessies voor verdere verdieping van de inspiratieavond:

  • Inclusief sporten en bewegen: 26 november 2019
  • Duurzame sportinfrastructuur: 28 november 2019
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: 2 december 2019
  • Positieve sportcultuur: 10 december 2019
  • Vaardig in bewegen: 12 december 2019


Vervolgronde (maatregelen, acties, borging en monitoring):

  • Twee sessies: 8 januari 2020 en 16 januari 2020
  • Plenaire sessie/presentatie conceptakkoord: 10 februari 2020
  • Opsturen conceptakkoord vóór 22 februari 2020 (week 8) naar ondertekenaars: reactie uiterlijk vóór 7 maart 2020 (week 10).
  • Ondertekening in week 11 van 2020
  • Opsturen akkoord in week 12 van 2020

Alleen in samenwerking kunnen we werken aan maatschappelijke vitaliteit. Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met Bart van den Eijnde, via mail: vitaliteit@oldenzaal.nl.

Heeft u een vraag aan de adviseur Maatschappelijke Vitaliteit, dan kunt u contact opnemen via mail: vitaliteit@oldenzaal.nl

Hieronder vindt u downloads van relevante informatie.