Maatschappelijke vitaliteit

Als je mee doet aan sportieve en culturele activiteiten, werk je niet alleen aan je gezondheid, maar ervaar je ook de inspiratie, steun, warmte én gezelligheid van ontmoeten en meedoen. Sport en cultuur zorgen daarmee voor verbinding; van jong tot oud, ongeacht beperking, sociale status en afkomst. Dit stimuleert talent, weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Deelname aan sportieve en culturele activiteiten heeft bovendien een preventieve werking op het gebied van zorg en welzijn, met name bij kwetsbare groepen. Denk daarbij aan fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van eenzaamheid en versterking van de sociale samenhang.

In Oldenzaal verbinden we sport en cultuur dan ook nadrukkelijk met het sociaal domein. Zo werken we aan een stad met vitale inwoners, met een mooi aanbod aan activiteiten en aan toekomstbestendige verenigingen. En dat is dus: samen werken aan maatschappelijke vitaliteit.

Lees meer hierover in het coalitieprogramma 2018-2022.

maatschappelijkevitaliteit_animated.gif


Bart van den Eijnde is adviseur Maatschappelijke Vitaliteit voor Oldenzaal. Hij is vanaf 2019 voor drie jaar aangesteld om verenigingen te adviseren over onderwerpen als het betrekken van jongeren, de inzet van vrijwilligers, samenwerking en de invulling van de maatschappelijke functie. Daarnaast gaat hij aan de slag met het lokale Sportakkoord.


Bart van den Eijnde is voor Oldenzaal ook de formateur voor het lokale sportakkoord. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Bart van den Eijnde gaat voor Oldenzaal, samen met maatschappelijk betrokken partners, bezig met de lokale vertaling van het Nationale Sportakkoord.


In onze laatste werksessie van 8 januari hebben we het Lokale Sport en Beweegakkoord verder uitgewerkt. Per deelthema zijn verschillende activiteiten aangevuld. Ook is gekeken op welke manier de activiteiten kunnen worden geborgd en het beschikbare uitvoeringsbudget op een verantwoorde manier kan worden uitgegeven.

Nieuwe sessie

  • Maandag 3 februari 2020
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Stadstheater De Bond

Wat gaan we doen? Tijdens deze bijeenkomst gaan we vanuit de grote hoeveelheid ingebrachte activiteiten proberen samenhang en prioriteit aan te brengen. Dit is de laatste werkbijeenkomst voordat we het akkoord definitief gaan vaststellen en laten ondertekenen.


Alleen in samenwerking kunnen we werken aan maatschappelijke vitaliteit. Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met Bart van den Eijnde, via mail: vitaliteit@oldenzaal.nl.


Heeft u een vraag aan de adviseur Maatschappelijke Vitaliteit, dan kunt u contact opnemen via mail: vitaliteit@oldenzaal.nl


Hieronder vindt u downloads van relevante informatie.