Museumbeleid

De gemeente hecht belang aan de brede maatschappelijke functie die musea hebben voor zowel de eigen inwoners als bezoekers. Het gaat hierbij primair om de historische, culturele en educatieve betekenis, maar ook een functionele betekenis als stedelijke voorziening.

De gemeente legt daarbij haar verantwoordelijkheid met name bij het culturele erfgoed van de eigen gemeente. Doel daarbij is: Het ontwikkelen, behouden en uitdragen van het culturele erfgoed van de gemeente Oldenzaal, zodat meer Oldenzalers en bezoekers zowel actief als passief daaraan kunnen deelnemen.

Oldenzaalse musea zoals Historisch Museum Het Palthe Huisexterne-link-icoon en museum De Pelgrimexterne-link-icoon moeten voldoen aan landelijke kwaliteitseisen als erkend museum (registratie Nederlands Museumregister).