Ontwikkelingen gebied Langestraat

We werken aan een binnenstad waar inwoners en bezoekers, prettig kunnen winkelen, wonen en werken. Onderdeel hiervan is het verbeteren van het aanloopgebied ‘Zuidwest’, het gebied rondom de Langestraat. Hieraan werken we samen met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en WBO Wonen.

Oldenzaal Nieuwe Post en Pakhuis

Wat gaat er gebeuren?

Op de voormalige PostNL-locatie komt ‘De Nieuwe Post’ en op de plek waar nu woningen van WBO  Wonen staan komt ‘het Pakhuis’. ‘De Nieuwe Post’ is een plek met een Oldenzaalse huiskamer van 230 m², 33 zorgwoningen, 25 appartementen, ruimte voor winkels en een plein. Daarnaast is ‘Het Pakhuis’ een gebouw met 12 levensloopbestendige sociale huurwoningen.

Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe aantrekkelijk invulling, met veel groen en zichtbare historische stratenpatronen. Gezamenlijk heeft de transformatie van dit gebied het doel een aantrekkelijk entreegebied te maken voor de Oldenzaalse binnenstad. Het gaat hierbij om het gebied Deurningerstraat, Vestingstraat, Langestraat en Hofstraat. Aan de Deurningerstraat wordt hiervoor het Topsportpand gesloopt. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen (en het Singelpark).

Wie zijn erbij betrokken?

We werken samen met de maatschappelijke gebiedsontwikkelaar Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en WBO Wonen.

Pakhuis

Wat is het laatste nieuws?

In 2023 tekenden de drie partijen een samenwerkingsovereenkomst, om de samenwerking te bekrachtigen. In de tussenliggende periode hebben de partijen samen onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkelingen binnen dit plangebied. Voor deze nieuwe plannen is het nodig de bestaande bestemmingsplannen te herzien. 

Op maandag 4 december 2023 tekenden Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal de anterieure overeenkomsten. Bij dit soort ontwikkelingen met externe partners zijn anterieure overeenkomsten onderdeel van de procedure. In de anterieure overeenkomsten worden afspraken gemaakt die gaan over het duidelijk maken van het plangebied per partner. 

Wat is de planning?

De bestemmingsplannen worden in de raadsvergadering in maart beoordeeld. Na vaststelling door de gemeenteraad liggen deze plannen nog één keer ter inzage. Vervolgens kunnen de ontwikkelaars de vergunningen aanvragen.  

Oldenzaal Pakhuis met op de achtergrond Nieuwe Post

Meer informatie en contact

Via deze website houden we u graag op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met programmamanager Aashna Koeldiep: telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.