Ouderlijk gezag, aanvragen

Beschrijving

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u heeft samen een kind. Dan kan de vader of de meemoeder het kind erkennen. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Door de erkenning krijgt uw kind twee wettelijke ouders. De vader of meemoeder heeft dan nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind.

Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank. Dit kunnen de vader en moeder of de 2 moeders samen doen via de griffie. Als de biologische moeder niet wil meewerken, moet de andere ouder het verzoek bij de rechter indienen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen. Dit is automatisch geregeld.

Aanvragen

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. U kunt het formulier online invullen. U vindt het op de website rechtspraak.nlexterne-link-icoon. Houd uw DigiD bij de hand.

U kunt uw aanvraag ook per post indienen. Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragers

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Wel moet u betalen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen.

Voorwaarden

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

 • het kind is geboren
 • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
 • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
 • u niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Contact

U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank.

Doet u uw aanvraag online met DigiD? Dan gaat uw aanvraag automatisch naar de rechtbank. U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.

Doet u uw aanvraag schriftelijk? Stuur dan een afschrift van de geboorteakte mee. Dit afschrift vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind is geboren.