Peuter naar Kleuter

De gemeente Oldenzaal bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter. Het gaat daarbij zowel om de leerlijnen als de sociaal emotionele ontwikkeling en de motoriek. Om een vloeiende overgang van uw kind van peuterspeelzaal en/of kinderopvang naar de basisschool te waarborgen is een overdrachtsformulier ontwikkeld. Dit overdrachtsformulier wordt door de leidster of pedagogisch medewerk(st)er van de peuterspeelzaal of het kindcentrum ingevuld en met de ouders/verzorgers van het kind besproken. Zo nodig wordt de tekst bijgesteld. Het formulier wordt daarna aan de basschool overhandigd. In sommige situaties gebeurt dat in combinatie met een warme overdracht: een gesprek tussen leidster of pedagogisch medewerk(st)er en de leerkracht van de basisschool.

De leidster of pedagogisch medewerk(st)er kan het overdrachtsformulier, het protocol en de handleiding hier downloaden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11