Peuter naar kleuter

Uw kind gaat van de peuterspeelzaal en/of kinderopvang naar de basisschool. Het is fijn als de basisschool uw kind dan al een beetje kent. Daarvoor is het 'overdrachtsformulier'. Dit formulier wordt door de leidster of pedagogisch medewerk(st)er van de peuterspeelzaal of het kindcentrum ingevuld. Het formulier wordt ook met u als ouders/verzorgers van het kind besproken. Als dat nodig is wordt de tekst aangepast. Het formulier wordt daarna aan de basisschool gegeven. Soms gebeurt dat met een 'warme overdracht'. Dat is een gesprek tussen leidster of pedagogisch medewerk(st)er en de leerkracht van de basisschool.

De leidster of pedagogisch medewerk(st)er kan hieronder het overdrachtsformulier, het protocol en de handleiding downloaden.