Singelpark

Het Singelpark is het park dat rondom de binnenstad van Oldenzaal loopt. Het park ligt eigenlijk op de oude stadswal en stadsgrachten, in een rondje om het centrum. De ambitie is om van het Singelpark een stadspark te maken waarin de geschiedenis zichtbaar is, waar u kunt wandelen, spelen of even kunt zitten en kunt genieten van het groen en water. Het park helpt de binnenstad daarnaast bij de klimaatopgave: bij veel regen kan het park het te veel aan water opvangen, bij extreme warmte kan het park verkoelend werken.

Het Singelpark als een écht park

Het Singelpark wordt steeds zichtbaarder nu we stap voor stap aan de slag zijn met de inrichting van het park. Het idee is ook de stadswal en de stadsgracht die hier liepen weer zichtbaar te maken.

Opknappen in delen

De gemeente gaat niet het hele park in één keer opknappen. Het park wordt de komende jaren stuk voor stuk aangepakt. De bedoeling is om te behouden wat al mooi is (kunst, groen) en een stads karakter in het park terug te laten komen, met wandelroutes naar de stad en parkeerplaatsen. 

Singelpark-tekening

Wat gaat er gebeuren en wat betekent dat voor mij?

In de Visie Singelpark Oldenzaal  zijn de uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn bedacht met hulp van bewoners, ondernemers en andere Oldenzalers. In de projectie op de kaart zijn de ‘ontwerpprincipes’ zichtbaar. De rode en blauwe lijn zijn gebaseerd op de historie, de groene lijn is een huidige kwaliteit waar we op voort bouwen.

De ontwerpprincipes:

  • de rode draad van de oude stadsmuur,
  • de groene lijn van het bomendak (bomen in hele park),
  • de blauwe lijn van het water (lijn langs het wandelpad en verbreding bij poorten).

Op basis van deze visie heeft ontwerpbureau OKRA een schetsontwerp gemaakt Oldenzaal Singelpark. Zodra wij in een deelgebied het schetsontwerp omzetten in een definitief detailontwerp, betrekken we omwonenden en betrokkenen om weer mee te denken.

Volle wadi Singelpark

Wat is er al gebeurd?

Het gedeelte van het Singelpark bij winkelcentrum De Vijfhoek is af. De eerste fase van het Singelpark omhelst het plangebied vanaf de Deurningerstraat tot de Kloosterstraat en wordt ingeklemd door de Walgaardenflat en het winkelcentrum De Vijfhoek. 

Historische waterberging als verdediging tegen het klimaat

Tegenwoordig verdedigen we ons tegen de klimaatverandering. We passen onze omgeving aan op steeds extremere weersomstandigheden. Dit doen we onder andere door meer groen te planten voor biodiversiteit en tegen hitte. En door meer waterbergingen aan te leggen tegen wateroverlast en droogte, zowel boven als onder de grond.

Toegepaste maatregelen

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp van het Singelpark is het watervraagstuk. Vanwege de ligging van het park op de stuwwal, met een ondergrond van keileem en zand, zijn er de nodige risico’s op wateroverlast en extreme droogte. In het gebied Singelpark bij winkelcentrum De Vijfhoek zijn daarom meerdere waterbergingen boven (wadi’s) en onder de grond (krattenbergingen) aangelegd. Vanuit de waterbergingen wordt het water in de bodem opgeslagen en ingezet tegen droogte. Het overschot aan water wordt via Blauwe Aders (regenwaterriolen) afgevoerd naar de stadsrand.

Bijzonder in dit ontwerp is de toepassing van een slimme waterberging. De afvoer van één van de twee ondergrondse waterbergingen wordt aangestuurd door een computer. In de basis houdt deze waterberging regenwater vast en is het een tappunt om het groen in het park water te kunnen geven bij droogte. Als er regen wordt voorspeld dan loopt de berging leeg en maakt deze berging opnieuw ruimte beschikbaar voor water.

Het Singelpark zorgt naast oplossingen voor wateroverlast en extreme droogte ook voor oplossingen voor minder hitte en een toename van biodiversiteit door veel ruimte voor groen en water. Voor extra biodiversiteit en minder hitte worden drie lagen groen aangebracht. Bodembedekkers en gras (laag), heggen, hagen en struiken (midden) en verschillende soorten hoge bomen. De hitte in de stad wordt opgevangen, doordat de bomen schaduwwerking geven en het groen de warmte opneemt. ’s Nachts koelt het daardoor ook beter af.

Tot slot is het ontwerp zo gemaakt dat de cultuurhistorie nieuw leven ingeblazen wordt. De wadi’s zijn zo ontworpen dat ze een ‘stadsmuur’ vormen en tegelijk een groene waterparkeerplaats zijn. Een stenen wandelpad loopt over ‘de muur’ en daarnaast loopt er een natuurlijk wandelpad door het park. Zo komen beide werelden van natuur en cultuurhistorie hier samen.

Planning en agenda

Als gemeente hebben we een grove meerjarenplanning zodat we het hele traject goed kunnen overzien. Deze planning wordt soms gewijzigd door ontwikkelingen van buiten de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de kans op subsidie, waardoor we een deelfase tijdelijk hebben geparkeerd.

In de meest recente planning gaan we komende jaren aan de slag met de deelfasen:

  • Fase Westwal: vanaf de Deurningerstraat tot aan de Steenstraat 
  • Fase Molkenboer: vanaf de Steenstraat tot aan de Pastoriestraat.

Zodra we met een deelfase aan de slag gaan nodigen we aanwonenden en betrokkenen uit om mee te denken.

Meer informatie en contact

Via onze website houden we u graag op de hoogte over het Singelpark en het traject dat we hiervoor doorlopen. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Aashna Koeldiep: telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.