Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Met deze aanvullende lening kan een eerste woning worden gekocht. Lees de voorwaarden en vraag aan met DigiD.

Beschrijving

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

Voor wie?

Iedereen in Oldenzaal die nog niet eerder een woning heeft gekocht, kan de Starterslening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u koopt voor het eerst een woning
  • u gaat zelf in de woning wonen
  • u koopt een woning in de gemeente Oldenzaal waarvan de koopsom niet meer is dan de maximale hypotheekgarantie NHG (in 2024 is de grens € 435.000).

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de NHG-grens met een maximum te lenen bedrag van € 35.000 en kan worden verleend zolang het budget toereikend is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. Informatie over de Starterslening vindt u op de website van SVnexterne-link-icoon

Aanvragen

U kunt online een verzoekformulier voor de Starterslening indienen. Zorg dat u een getekende koopovereenkomst met een geldige ontbindende voorwaarde met betrekking tot financiering toevoegt.

Door middel van dit verzoekformulier vraagt u de gemeente om uw aanvraag voor een startersleningexterne-link-icoon vooraf te beoordelen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en toetst deze aan de verordening. Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u goedkeuring van de gemeente in de vorm van een toewijzingsbrief. Deze gemeentelijke goedkeuring heeft u nodig voor de lening.

Met de gemeentelijke toewijzingsbrief kunt u vervolgens binnen 8 weken een lening aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Digitaal aanvragen kan via de website van SVnexterne-link-icoon. SVn handelt uw aanvraag verder af en verzorgt de administratie van uw Starterslening.

Bijzonderheden

De regels met betrekking tot de starterslening leest u in de verordening Starterslening Oldenzaal 2019. externe-link-icoon

Contactgegevens

Voor vragen over de Starterslening kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail wonen@oldenzaal.nl

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.