Starterslening

De gemeente Oldenzaal heeft eind 2015 de starterslening stopgezet. In de periode 2013-2015 hebben 48 starters met een Starterslening hun eerste huis in Oldenzaal kunnen kopen. De Starterslening werd gefinancierd door de provincie, rijk en de gemeente Oldenzaal.

De hoogte van de lening betrof gemiddeld € 31.000,-. In alle wijken zijn er woningen met een Starterslening gekocht. De verdeling is als volgt: Centrum(26%), Zuid-Berghuizen (11%) , DeThij (22%), De Essen (22%) en De GravenEs (19%). In De Graven Es betreft het nieuwbouw.

Het verstrekken van de Startersleningen is vanwege uitputting van het beschikbare budget eind 2015 stopgezet.

 

In totaal zijn er 88 startersleningen verstrekt. De Starterslening is in januari 2008 in Oldenzaal geÏntroduceerd. Tot 2011 zijn 40 leningen verstrekt, waarna er tijdelijk geen budget beschikbaar was. Daarna zijn in de periode 2013-2015 48 leningen verstrekt.

Een starterslening is een aanvullende lening voor (toekomstige) inwoners van Oldenzaal die voor het eerst een woning willen kopen, maar daar eigenlijk onvoldoende inkomen voor hebben. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrage dat - op basis van het inkomen - bij de bank geleend mag worden volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).