Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

Voor wie?

Iedereen in Oldenzaal die nog niet eerder een woning heeft gekocht, kan de Starterslening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u koopt voor het eerst een woning
     
  • u gaat zelf in de woning wonen
     
  • u koopt een woning in de gemeente Oldenzaal waarvan de koopsom niet meer is dan de maximale hypotheekgarantie NHG (In 2021 is de grens € 325.000).

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de NHG-grens met een maximum te lenen bedrag van € 35.000 en kan worden verleend zolang het budget toereikend is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. Informatie over de Starterslening vindt u op de website van SVn

 

U kunt online een starterslening aanvragen. Zorg dat u een getekende koopovereenkomst met een geldige ontbindende voorwaarde met betrekking tot financiering toevoegt. Met deze aanvraag verzoekt u de gemeente om uw aanvraag voor een starterslening vooraf te beoordelen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en toetst deze aan de verordening. De gemeentelijke goedkeuring hebt u nodig om de lening te kunnen krijgen. Die goedkeuring krijgt u in de vorm van een toewijzingsbrief.

Starterslening aanvragen met DigiD
 

Met de gemeentelijke toewijzingsbrief kunt u vervolgens een lening aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Digitaal aanvragen kan via de website van SVn. SVn handelt uw aanvraag verder af en verzorgt de administratie van uw Starterslening.

De regels met betrekking tot de starterslening leest u in de verordening Starterslening Oldenzaal 2019.

Voor vragen over het aanvraagformulier Starterslening kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal, telefoon (0541) 58 81 11 of email bouwloket@oldenzaal.nl