Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

Belangrijk

Inmiddels is het plafond van het budget bereikt. U kunt daarom niet langer een starterslening aanvragen.

(tekst: 22 april 2021)

Voor wie?

Iedereen in Oldenzaal die nog niet eerder een woning heeft gekocht, kan de Starterslening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u koopt voor het eerst een woning
     
  • u gaat zelf in de woning wonen
     
  • u koopt een woning in de gemeente Oldenzaal waarvan de koopsom niet meer is dan de maximale hypotheekgarantie NHG (In 2021 is de grens € 325.000).

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de NHG-grens met een maximum te lenen bedrag van € 35.000 en kan worden verleend zolang het budget toereikend is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. Informatie over de Starterslening vindt u op de website van SVn

De regels met betrekking tot de starterslening leest u in de verordening Starterslening Oldenzaal 2019.

Voor vragen over de Starterslening kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal, telefoon (0541) 58 81 11 of email bouwloket@oldenzaal.nl