Stookontheffing

Paasvuur en verbranden snoeihout

Wilt u een paasvuur of snoeihout ontsteken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet milieubeheer is het verboden om vuur te stoken. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing verlenen. Een ontheffing geeft u toestemming voor het verbranden van snoeihout. Dit houdt in dat alleen onbewerkt hout verbrand mag worden, afkomstig van het snoeien van houtwallen en bosschages.

Voordat u gaat branden moet u:

Als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het toegestaan om kaarsen, fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven en vuur voor koken, bakken en braden te hebben. Een ontheffing wordt geweigerd ter bescherming van de flora en fauna en bij natuurbrandrisico “fase 2 extra alert”.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Doet u een aanvraag? Dan moet u de volgende gegevens inleveren:

 • datum en tijdstip van het verbranden;
 • de hoeveelheid te verbranden snoei- en resthout
 • een situatietekening van de locatie van het verbranden

Er zijn geen kosten verbonden aan een ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur.

De kosten voor een stookontheffing voor het verbranden van snoeihout zijn € 75,-.

De stookontheffing wordt verleend met de volgende voorschriften en voorwaarden.

 • U moet voldoen aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).
 • Tijdens het branden moet u bereikbaar en aanspreekbaar zijn op het telefoonnummer dat u bij de aanvraag heeft vermeld.
 • Er moet altijd toezicht aanwezig zijn bij het branden.
 • Het verbranden van takken- en snoeihout moet plaats vinden op een onbrandbare ondergrond.
 • U moet er voor zorgen dat er geen bodemverontreiniging optreedt.
 • Voor het aanmaken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.
 • De verbrandingsresten moeten binnen 7 dagen na het branden zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.
 • Bij het branden moet rekening worden gehouden met de windrichting.
 • De windrichting moet zodanig zijn dat het verkeer van de rookontwikkeling geen hinder ondervindt; Maximale windsnelheid 4 beaufort.
 • Er moet worden voldaan aan de volgende afstandseisen:
  - Een bouwwerk met een pannendak moet op minimaal 6 maal de hoogte van het paasvuur zijn.
  - Een bouwwerk met een rieten dak, een heide en een bos zijn gelegen op minimaal 10 maal de hoogte van het paasvuur;
  - De afstand tot een openbare weg moet minimaal 25 meter zijn.
  - De afstand van bovengrondse hoogspanningskabels moet minimaal 40 meter zijn. Als de afstand tot een hoogspanningskabel minder is dan 500 meter moet dit worden gemeld aan de netbeheerder.
  - De afstand van ondergrondse buisleidingen moet minimaal 25 meter zijn.
  - De afstand tussen de toeschouwers en het snoeiafval moet minimaal 2 maal de hoogte van het vuur zijn.

Natuurbrandrisico, wat betekent dit?

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden bij harde wind. De informatie over natuurbrandrisico kunt u vinden via:

De informatie over de weersverwachting temperatuur, neerslag en wind kunt u vinden op de website van KNMI (zoek naar de regio Twente)

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11