Paasvuur

Wilt u een paasvuur ontsteken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Volgens de Wet milieubeheer is het verboden om in de openlucht vuur te stoken. Maar het college van burgemeester en wethouders kan  een ontheffing verlenen.

Een ontheffing geeft u  toestemming voor het verbranden van snoeihout. Dit houdt in dat alleen onbewerkt hout verbrand mag worden, afkomstig van het snoeien van houtwallen en bossages.

U kunt hier het formulier Aanvraag ontheffing paasvuur downloaden.

Hoe gaat het in zijn werk?

U dient uw aanvraag in bij de gemeente Oldenzaal, team veiligheid. U kunt het formulier e-mailen naar de gemeente Oldenzaal via info@oldenzaal.nl of opsturen naar Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Bij het formulier levert u ook de volgende gegevens aan:

  • de tijdsperiode voor het verbranden;
  • de hoeveelheid te verbranden snoei- en resthout;
  • geldige legitimatie van de aanvrager;
  • situatie tekening.

 

 

 

Er zijn geen kosten voor een ontheffing voor het verbranden van een paasvuur.

De aanvraag wordt beoordeeld door te toetsen aan de volgende voorwaarden:

  • enkel snoei- en resthout;
  • de minimale afstand van het vuur is de hoogte van het vuur in meters vermenigvuldigd met de factor 6. De minimale afstand is minimaal 15 meter; Dit betekent, bij een brandstapel van 5 meter hoogte is de minimale afstand 30 meter (5 meter hoogte vermenigvuldigd met de factor 6) en bij een brandstapel van 1 meter hoogte is de minimale afstand 15 meter;

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11