Subsidie isolatiemaatregelen

Er zijn subsidiemogelijkheden voor het isoleren van uw woning.

Subsidieregeling voor het isoleren van uw eigen woning

Inwoners kunnen zich 1 januari 2024 tot 1 november 2026 melden bij de gemeente voor subsidie voor het isoleren van hun eigen woning. De subsidie is van toepassing op meerdere isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie - mits uitgevoerd door een erkende isolatiepartij. Inwoners, die ná 1 november 2023 al een isolatiemaatregel hebben laten uitvoeren, kunnen de extra subsidie ook aanvragen. Voor de uitvoering van de subsidieregel is een budget van € 176.000 beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak.

Voorwaarden en vergoedingen

Om de isolatiesubsidie te kunnen aanvragen bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie. Daarbij gelden de volgende criteria:

  • De subsidie is bedoeld voor minder goed geïsoleerde woningen. Uw woning heeft dan ook een energielabel D, E, F of G of is in 1974 of eerder gebouwd.
  • Uw woning heeft een WOZ waarde van €336.000 of minder (peiljaar 2022). Kijk op www.wozwaardeloket.nlexterne-link-icoon voor de waarde van uw woning.
  • de subsidie kan alleen aangevraagd worden door de woningeigenaar.
  • Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor een isolatiemaatregel of isolatiemaatregelen die op of na 1 november 2023 zijn uitgevoerd.
  • Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het hoofdgebouw.
  • Eén isolatiemaatregel is voldoende om subsidie te verkrijgen.
  • Er moet voldaan worden aan de aanvullende criteria die zijn opgenomen in de Subsidielijst bij de regelingexterne-link-icoon.
  • De vaststelling van de subsidie moet voor 1 december 2026 zijn aangevraagd. Dit betekent dat voor deze datum de maatregelen moeten zijn uitgevoerd en zijn betaald door de aanvrager.
  • Maximale subsidie is € 750 per woning.

In de Subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen staan de voorwaarden en weigeringsgronden beschreven. Ook vindt u hier de subsidiebedragen per maatregel. De regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de ISDE subsidie van het rijk.

Hoe werkt het?

U kunt de subsidieaanvraag indienen met het aanvraagformulier. Dan wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid moet de subsidie definitief worden vastgesteld en krijgt u de subsidie uitbetaald. Ook daarvoor moet u een aanvraag indienen. 

U kunt een digitale aanvraag indienen:

Aanvragen kan vanaf 1 januari 2024.