Subsidies

Lees hier alles over subsidiemogelijkheden.

Subsidie aanvragen

Informatie over de subsidiemogelijkheden in de gemeente Oldenzaal; structureel of incidenteel.

Lees verder

Subsidie evenementen

Evenementen versterken de aantrekkingskracht van Oldenzaal. Er is een budget beschikbaar voor sponsoring van evenementen.

Lees verder

Subsidie cultuurparticipatie

Cultuur voor jong en oud. Dat draagt bij aan maatschappelijke participatie. Met subsidieregelingen bevorderen wij dat.

Lees verder

Subsidie jeugdsport

Informatie over sport en de mogelijkheden om een subsidie te vragen.

Lees verder

Subsidie recreatie en toerisme

Lees meer over de subsidiemogelijkheid voor ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Lees verder

Subsidie gemeentelijk monument

Om tegemoet te komen aan de eigenaren van een gemeentelijk monument is de ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021’ vastgesteld.

Lees verder

Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Om goede initiatieven te stimuleren heeft de gemeente het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal in het leven geroepen. U kunt voor uw idee een subsidiebijdrage van ons krijgen. Pak deze kans!

Lees verder