Subsidies

Subsidies voor financiële ondersteuning van evenementen, sport en jubilea.

Subsidieregeling evenementen

Evenementen versterken de aantrekkingskracht van Oldenzaal. Er is een budget beschikbaar voor sponsoring van evenementen.

Lees verder

Subsidie aanvragen

Over de subsidiemogelijkheden in de gemeente Oldenzaal; structureel of incidenteel.

Lees verder

Cultuurparticipatie

Cultuur voor jong en oud. Dat draagt bij aan maatschappelijke participatie. Met subsidieregelingen bevorderen wij dat.

Lees verder

Sport

Informatie over sport en de mogelijkheden om een subsidie te vragen.

Lees verder