Vastgesteld bestemmingsplan De Nieuwe Post

Met ingang van 10 april 2024 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Nieuwe Post’ gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 25 appartementen, 33 zorgwoningen een huiskamer en een commerciële functie (niet zijnde detailhandel) op de plek van het voormalige postkantoor te realiseren.

Inzagetermijn

Vanaf 10 april 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 21 mei 2024 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepster-mijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan ook via e.tenkate@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Ook  kunt u het plan bekijken via  https://www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173. BP05010-va01.