Verkoop zwak alcoholhoudende dranken

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens uw evenement is een ontheffing nodig.

Beschrijving

Waarom moet u een ontheffing aanvragen?

Om alcohol te mogen schenken tijdens uw evenement heeft u een ontheffing van de Alcoholwet nodig. Met deze ontheffing mag u zwak alcoholhoudende dranken schenken tijdens een evenement dat tijdelijk is (maximaal 12 dagen). Het schenken van sterke drank blijft verboden.

Wat zijn zwak alcoholhoudende dranken?

Zwak alcoholhoudende dranken hebben een alcoholpercentage lager dan 15%. Voorbeelden: bier, wijn, port, sherry, vermout en mixdranken. Sterke dranken hebben een alcoholgehalte van 15% of meer.

Vraag minimaal 8 weken voor het evenement ontheffing aan

Vraag deze ontheffing gelijk aan met de aanvraag evenementenvergunning. Als wij uw aanvraag niet op tijd kunnen behandelen, mag u geen alcohol schenken.

Aanvragen

De ontheffing kunt u aanvragen via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies daar de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Wilt u de aanvraag tussentijds wijzigen of aanvullen? Log dan direct in op de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • u bent minimaal 21 jaar
  • u bent van onbesproken gedrag volgens het Alcoholbesluit
  • u moet in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne

Kosten

De kosten voor een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken zijn € 75.