Verstopt, stinkend of bubbelend riool

Een verstopping in het gemeenteriool meldt u bij de gemeente. Last van stank of bubbelende afvoeren? Doe een melding.

Beschrijving

Het komt wel eens voor dat een afvoer in uw huis verstopt raakt. Vaak kunt u het probleem zelf verhelpen en hebt u de gemeente niet nodig. Denkt u dat de verstopping zich in het gemeenteriool bevindt? Meld dit dan bij ons.

Geen verstopping, maar wel last van stank of bubbelende afvoeren? Het probleem zit dan in de ontluchting. Hebt u alleen last van stank, dan kan het zijn dat het stankslot niet meer functioneert. Raadpleeg bij problemen een installateur of loodgieter. Neem bij aanhoudende rioollucht op straat contact op met de gemeente.

Wanneer doet u een melding?

Verstopping van het riool

Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben. Bevindt de verstopping zich in uw eigen riool, dan moet u deze zelf (laten) verhelpen. Bevindt de verstopping zich in het gemeenteriool, meld dit dan bij de gemeente. Blijkt na onderzoek dat de verstopping is veroorzaakt door onjuist gebruik, dan brengen wij de kosten bij u in rekening.

Het huisaansluitingsputje bevindt zich net achter de perceelgrens. Dit is de scheiding tussen het gemeentelijk riool en uw eigen riool. Bij verstopping kunt u deze opgraven. Staat het putje droog, dan bevindt het probleem zich aan uw zijde. Staat het putje vol met water, dan ligt het probleem bij de gemeente.

Schakelt u zelf een bedrijf in zonder de gemeente op de hoogte te brengen van de verstopping? Wij betalen de rekening niet. U moet altijd eerst een melding doen bij de gemeente. In overleg kunnen we eventueel besluiten de storing door het door u ingeschakelde bedrijf te laten verhelpen. Woont u in een huurwoning, dan kan uw verhuurder mogelijk helpen. Deze is verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

Stank en/of bubbelende afvoeren

Heeft u geen ontluchtingspijp op uw dak (deze kan ook onder de dakpannen zitten)? Dan kunt u problemen krijgen, zoals stank in huis of bubbelende afvoeren. Is uw riool niet verstopt en hoort u toch gebubbel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool toch stinkt. Schakel een deskundige in, zoals een installateur of loodgieter.

Problemen door stank

Last van rioollucht in huis zonder dat het riool bubbelt? Dat kan als een stankslot (bijvoorbeeld een zwanenhals onder een gootsteen) niet meer functioneert. Bijvoorbeeld omdat al het water is verdampt (vanwege beperkt gebruik of na een lange vakantie). U lost het op door wat water in de betreffende gootsteen, wasbak of het putje te gieten.

Rioollucht op straat? Bij droog weer kan het 'stankslot' van de kolk droog staan. U kunt dit verhelpen door een emmer water in de kolk te gieten. Is de stank na twee dagen nog niet weg, meld dit dan aan de gemeente. Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Houdt de stank langer dan twee dagen aan, meld dit dan aan de gemeente.

Rioollucht bij dakkapel of dakraam?

Ruikt u rioollucht bij uw dakraam of dakkapel, dan is de kans groot dat de ontluchtingspijp niet op de juiste plaats staat. Woont u in een ouder huis, dan kan de lucht ook uit de regenpijp komen (vooral als het regent). Raadpleeg een installateur.

Melding doen?

U kunt online een melding doen of telefonisch contact opnemen met (0541) 58 81 11.