Toekomst sportcentrum Vondersweijde

Sportcentrum Vondersweijde moet in 2020 grondig gerenoveerd worden. Er zijn meerdere scenario’s uitgewerkt, namelijk groot onderhoud, revitalisatie (in welke vorm dan ook) en nieuwbouw. De Raad heeft in oktober 2017 gekozen voor het scenario revitalisatie uitgebreid. Dit scenario houdt in dat het gebouw een flinke opfrisbeurt krijgt, het recreatiebad anders wordt ingericht en een flinke verduurzamingsslag wordt gemaakt door het vervangen van de installaties.

In oktober 2017 heeft de Raad gekozen voor het scenario revitalisatie uitgebreid. Op dit moment worden de plannen van het gekozen scenario verder uitgewerkt. Eind van dit jaar zullen we een architect en andere adviseurs betrekken om het ontwerp te maken. Daarna volgt de realisatie. Naar verwachting zullen eind 2019 de eerste bouwwerkzaamheden beginnen.

Wat betekent dit voor mij?

Het zal nog zeker tot eind 2019 duren voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Vervolgens zal in fases worden gebouwd, zodat het Sportcluster zoveel mogelijk (helemaal of gedeeltelijk) open kan blijven. Zodra de plannen meer vorm hebben gekregen, zullen we informeren over hoe de bouwfasering zal verlopen en wat dit betekent voor de beschikbaarheid van het zwembad. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen het zwembad open te houden, zodat de sporters en andere gebruikers er zo weinig mogelijk last van hebben. We horen graag uw mening als inwoner van Oldenzaal of als gebruiker van het sportcentrum. Er zijn al verschillende bijeenkomsten georganiseerd en dit zullen we blijven doen.

vondersweijde impressie

Uw mening is belangrijk. We proberen zoveel mogelijk mensen bij dit project te betrekken:

 • Inwoners
  De gemeente heeft alle inwoners van Oldenzaal uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van sportcentrum Vondersweijde. In oktober 2016 en in mei 2017 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan wij dit vaker doen.

 • Gebruikers sportcentrum
  Daarnaast zijn verschillende groepen gebruikers, die nu al gebruik maken van het sportcentrum, persoonlijk benaderd.

 • Jeugd
  Op 1 november 2016 hebben leerlingen van alle basisscholen in Oldenzaal tijdens een workshop aangeven hoe het sportcentrum er uit moet komen te zien. Per school zijn hiervoor twee à drie leerlingen uitgenodigd. De kinderen hebben aan de hand van foto’s en tekeningen aangeven wat ze in het sportcentrum, en dan vooral het zwembad, terug willen zien. Een superleuke inspirerende middag!

 • Partners sociaal domein
  De partners uit het sociaal domein waaronder de zorginstellingen, Impuls, de Werkwijzer, FC Noaber, etc. , worden nauw betrokken bij de ideeën die ontstaan.

Doelstelling is om zoveel mogelijk informatie op te halen en te zoeken naar verbinding op verschillende onderdelen. Uitgangspunt is dat de activiteiten in het sportcentrum een aanvulling moeten vormen op de activiteiten die al in Oldenzaal plaatsvinden.

Projectperiode: juli 2016 – januari 2020

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en wensen. Tijdens  het project zullen wij verschillende inloopbijeenkomsten houden waar u van harte welkom bent. Daarnaast kunt u al uw ideeën mailen naar info@oldenzaal.nl

We organiseren informatieavonden over dit onderwerp. U bent van harte welkom. Houd hiervoor ons nieuws in de gaten.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Lian Wienk.