Warmtetransitie: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

In 2050 is elk gebouw duurzaam en aardgasvrij. Ook bedrijven, scholen en instellingen krijgen hiermee te maken. De transitie naar duurzame warmtebronnen is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Oldenzaal. Zo dragen wij ons steentje bij om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, in samenwerking met verschillende Oldenzaalse organisaties. Op deze pagina leest u meer over wat u zelf kunt doen om uw (bedrijfs)pand te verduurzamen en van welke initiatieven u gebruik kunt maken.

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan kunt u nu al stappen zetten om aardgas te vervangen door een duurzame warmtebron. Vanuit de gemeente Oldenzaal en onze partners zijn er verschillende initiatieven op het gebied van warmtetransitie waar u aan kunt deelnemen. Op deze pagina hebben we ze voor u op een rij gezet. Heeft u zelf een duurzaam idee? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl.

Initiatieven

Energiebesparingsplicht

Voor pandeigenaren wordt het belang om te verduurzamen steeds groter. Zo gelden er steeds meer wettelijke verplichtingen op dit vlak. Een voorbeeld hiervan is de energiebesparingsplicht, zoals opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheerexterne-link-icoon. In dit besluit leest u welke maatregelen bedrijven en organisaties dienen te nemen op het gebied van energiebesparing. Organisaties die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer verbruiken, zijn volgens dit besluit verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder door te voeren. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een overzicht met erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML)externe-link-icoon voor verschillende sectoren.

Informatieplicht

Naast de energiebesparingsplicht, geldt sinds 1 juli ook een informatieplicht voor energiebesparingexterne-link-icoon. Dit betekent dat bedrijven en organisaties genomen maatregelen dienen te rapporteren via het e-loket van www.rvo.nlexterne-link-icoon. Met behulp van deze infographicexterne-link-icoon achterhaalt u eenvoudig of de energiebesparingsplicht en de informatieplicht op uw bedrijf of organisatie van toepassing is.

Subsidies voor ondernemers

Verduurzamen doet u natuurlijk niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het loont. Om ondernemers te stimuleren in het verduurzamen van bedrijfspanden, stelt de Rijksoverheid verschillende subsidies beschikbaar. Benieuwd of uw plannen in aanmerking komen voor een financieringsregeling? Ga dan naar de subsidie- en financieringswijzerexterne-link-icoon van het RVO.                                          

Oldenzaals Energiefonds

Met het Oldenzaals Energiefonds ondersteunt de gemeente Oldenzaal duurzame projecten in de vorm van leningen. Deze leningen zijn bedoeld voor bedrijven, instellingen, verenigingen energiecoöperaties in Oldenzaal en bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Initiatieven die we steunen met het Oldenzaals Energiefonds zijn onder andere het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van panden. Lees meer op website van Energiefonds Twenteexterne-link-icoon.

Onafhankelijk advies

De transitie naar een aardgasvrije samenleving, is een enorme klus. Daarbij vinden we het als gemeente belangrijk dat we samen met organisaties in Oldenzaal werken aan haalbare en betaalbare plannen. Organisaties in Oldenzaal die willen verduurzamen, hebben recht op deskundig en onafhankelijk advies. Daarom hebben we samen met de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon, dat fungeert als onafhankelijk energieloket. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u tal van tips én kunt u een afspraak maken voor een gratis en persoonlijk adviesgesprek met een duurzaamheidscoach. Daarnaast ondersteunen we als gemeente het initiatief Dichtbij Duurzaamexterne-link-icoon, waar u terecht kunt voor tips en een beroep kunt doen op de expertise van een deskundig adviseur.

Bewustwording en educatie

Als gemeente hebben we een belangrijke taak in het creëren van bewustwording rondom duurzaamheid. Daarom heeft de gemeente Oldenzaal met alle scholen in het primair onderwijs een Global Deal gesloten. Als onderdeel van deze deal, nemen scholen verschillende duurzame maatregelen. De gemeente Oldenzaal ondersteunt hierbij in de vorm van lespakketten, energiemonitoringssystemen, het aanbieden van Energy Challenges en door in samenwerking met Twente Milieu containers te leveren voor het scheiden van afval. Lees meer over de Oldenzaal als Global Goals gemeenteexterne-link-icoon.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.