traffic iconWerkzaamheden De Essen

In de wijk De Essen gaan we een paar straten herstraten. Ook gaan we een deel van het groen en de boomvakken vervangen. Het gaat om de straten Zilverschoon/Dravik en Tormentil/Duivekervel.  

Wat gaat er gebeuren

We halen waar nodig de openbare verharding eruit en leggen die opnieuw aan. Dit gebeurt met het vrijgekomen bestratingsmateriaal. We gaan bomen in de bestratingen kappen en waar mogelijk nieuwe plantvakken met bomen aanbrengen. Hierover is overleg geweest met de bewoners.

Tijdens informatiemiddagen konden de bewoners van de genoemde straten hun ideeën en wensen kenbaar maken. Het ging over:

  • wel of geen boom voor de woning;
  • aanleg van extra parkeerplaatsen;
  • verleggen van fietsroutes;
  • opfrissen van het groen;
  • plaatsen van verkeersvoorzieningen (borden, spiegels, drempels).

De wensen en ideeën zijn zo veel mogelijk meegenomen in de plannen. Aanpassing van deze plannen is nu niet meer mogelijk. Onderaan deze pagina vindt u de tekeningen.

Wat betekent dit voor mij

Misschien moeten we tijdens het werk een klein deel van het woonerf afsluiten voor het verkeer. Dat moet dan een andere route volgen. Per dag werken we aan stukken van ongeveer 50 meter bestrating. Zo is er zo weinig mogelijk overlast.

Wij vragen u vriendelijk om uw auto niet te parkeren in de buurt van de bomen die we kappen.

Planning

Start kappen van de bomen
We zijn op 20 maart 2023 begonnen met het kappen en zagen van de te verwijderen bomen. Dat gebeurt op ongeveer 1 meter boven het maaiveld. Eerst de bomen waar geen kapvergunning voor nodig is. Daarna de bomen waar wel een kapvergunning voor nodig is. Het kappen en zagen voeren we in fases uit, zodat er niet veel overlast is. De boomstronken verwijderen we tijdens het herstraten.
 

 

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden eind mei/begin juni 2023 starten. De aanbesteding voor de herinrichting van Zilverschoon/Dravik en Tormentil/ Duivekervel heeft inmiddels plaatsgevonden. Door verschillende oorzaken is het inschrijvingsbedrag hoger geworden dan wat we hadden geraamd. Hierdoor kan het werk niet worden toegewezen aan de laagste inschrijver.

Hoe gaat het nu verder?

De werkzaamheden voor Zilverschoon/Dravik en Tormentil/Duivekervel worden opnieuw (apart) aanbesteed. Dit geeft dus vertraging in de werkzaamheden. Onze excuses hiervoor. 

Voor Zilverschoon/Dravik vindt deze aanbesteding plaats op 30 juni 2023. We verwachten dat we de start van de werkzaamheden moeten uitstellen tot eind augustus/begin september. De nog te kappen bomen worden dan eind augustus verwijderd. 

Voor Tormentil/Duivekervel vindt deze aanbesteding aan het eind van dit jaar plaats. Dit betekent dat we de start van deze werkzaamheden naar verwachting moeten uitstellen tot begin maart 2024. De nog te kappen bomen worden dan ook in maart 2024 verwijderd. 

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Bert Mol van het team buitenbeheer via telefoonnummer 06 51 23 97 17 of René Beckmann van het team realisatie via telefoonnummer 06 13 86 20 63. U kunt ook een e-mail sturen naar info@oldenzaal.nl

Tekening Tormentil-Duivekervel zonder maatregelen

Tekening Zilverschoon-Dravik zonder maatregelen

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier