Werkzaamheden De Essen

In de wijk De Essen gaan we een paar straten herstraten. Ook gaan we een deel van het groen en de boomvakken vervangen. Het gaat om de straten Zilverschoon en Dravik.  

Wat gaat er gebeuren

We halen waar nodig de openbare verharding eruit en leggen die opnieuw aan. Dit gebeurt met het vrijgekomen bestratingsmateriaal. We gaan bomen in de bestratingen kappen en waar mogelijk nieuwe plantvakken met bomen aanbrengen. Hierover is overleg geweest met de bewoners.

Tijdens informatiemiddagen konden de bewoners van de genoemde straten hun ideeën en wensen kenbaar maken. Het ging over:

  • wel of geen boom voor de woning;
  • aanleg van extra parkeerplaatsen;
  • verleggen van fietsroutes;
  • opfrissen van het groen;
  • plaatsen van verkeersvoorzieningen (borden, spiegels, drempels).

De wensen en ideeën zijn zo veel mogelijk meegenomen in de plannen. Aanpassing van deze plannen is nu niet meer mogelijk. Onderaan deze pagina vindt u bij de bijlagen de tekeningen van Zilverschoon-Dravik met en zonder maatregelen.

Wat betekent dit voor mij

Misschien moeten we tijdens het werk een klein deel van het woonerf afsluiten voor het verkeer. Dat moet dan een andere route volgen. Per dag werken we aan stukken van ongeveer 50 meter bestrating. Zo is er zo weinig mogelijk overlast.

Wij vragen u vriendelijk om uw auto niet te parkeren in de buurt van de bomen die we kappen.

Planning

Start kappen van de bomen
We zijn in maart 2023 begonnen met het kappen en zagen van de te verwijderen bomen. Dat gebeurde op ongeveer 1 meter boven het maaiveld. Eerst de bomen waar geen kapvergunning voor nodig was. Daarna de bomen waar wel een kapvergunning voor nodig was. Het kappen en zagen is in fases uitgevoerd, zodat er niet veel overlast zou zijn. De boomstronken verwijderen we tijdens het herstraten.

Start herstraten
 Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden eind mei/begin juni 2023 starten. De aanbesteding voor de herinrichting van Zilverschoon en Dravik heeft inmiddels plaatsgevonden. Door verschillende oorzaken is het inschrijvingsbedrag hoger geworden dan wat we hadden geraamd. Hierdoor kan het werk niet worden toegewezen aan de laagste inschrijver.

Hoe gaat het nu verder?

De werkzaamheden voor Zilverschoon en Dravik  zijn opnieuw aanbesteed. Dit gaf vertraging in de werkzaamheden. Onze excuses hiervoor. 

We hebben inmiddels de meeste werkzaamheden afgerond.  Volgend jaar planten we nog een aantal bomen.  

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Maik Koopman. U bereikt hem via telefoonnummer 06 31 00 33 35 of stuur een e-mail naar info@oldenzaal.nl