Werkzaamheden Enschedesestraat

De Enschedesestraat is een belangrijke toegangsroute naar het centrum van Oldenzaal. Een deel van het asfalt en het riool is aan onderhoud toe. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat en het kruispunt Enschedesestraat/Eekboerstraat. Een goed moment dus om net iets meer te doen dan alleen onderhoud.

Wat gaat er gebeuren

We gaan:

 • het asfalt vervangen op de rijbaan tussen de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat en de Mariastraat;
 • de onderliggende fundering vervangen;
 • een deel van het asfalt vervangen tussen de Mariastraat en de Eekboerstraat;
 • brede fietsstroken aanleggen, zodat fietsers meer ruimte hebben;
 • stoepbanden en stoeptegels vervangen door nieuwe materialen;
 • de aansluitingen met de Mariastraat en de Eekboerstraat iets compacter maken;
 • een middengeleider plaatsen dichtbij de parkeerplaats bij Seiger Wonen, zodat voetgangers daar in twee keer kunnen oversteken;
 • het riool, dat onder de stoep ligt van de woningen met de even huisnummers, relinen (dat betekent dat dit riool een nieuwe binnenkant krijgt);
 • alle rioolafvoeren vanaf het hoofdriool naar de perceelsgrenzen vervangen;
 • het riool aan de andere kant van de straat (oneven huisnummers) omvormen tot een regenwaterriool.

Hieraan voorafgaand hebben de nutsbedrijven een aantal kabels en leidingen vernieuwd. Het gaat om een verouderde waterleiding (aan de kant van de oneven huisnummers) en om een verouderde elektrakabel (aan de kant van de even huisnummers)

Onderaan deze pagina vindt u als bijlage het ontwerp van het project.

Wat betekent dit voor mij

De nutsbedrijven hebben de werkzaamheden uitgevoerd. We zijn gestart met de werkzaamheden aan de straat, de stoep en het riool. Hiervoor sluiten we op sommige momenten delen van de straat af. Deze werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Door een goede afstemming en planning, beperken we de overlast zoveel mogelijk.   
Na de werkzaamheden ziet de straat er iets anders uit dan nu:.

 • de rijbaan heeft dan brede, rode fietsstroken;
 • de aansluitingen met de Mariastraat en de Eekboerstraat zijn compacter geworden;
 • en er is een oversteekvoorziening met middengeleider dichtbij de parkeerplaats bij Seiger Wonen.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen

Op 28 maart 2023 was er  een inloopbijeenkomst. Belanghebbenden zijn hiervoor uitgenodigd. Zij konden vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en uitleg krijgen over de plannen. 

Planning en bereikbaarheid

Afgelopen periode (eind 2023) hebben de nutspartijen verschillende kabels en leidingen vervangen tussen de Eekboerstraat en Schelmaatstraat. Helaas duurde dit veel langer dan verwacht. Hierdoor moesten we de geplande werkzaamheden aan riool, straat en stoep uitstellen. 

Gestart met de werkzaamheden
We beginnen met een rioolrelining. Dat betekent dat het riool een nieuwe binnenkant krijgt. Het gaat om de straatkant met even huisnummers. Direct daarna beginnen we met het vernieuwen van alle huisafvoeren. Ook pakken we dan de rijbaan en de stoepen aan.

We voeren de werkzaamheden in fases uit
Dit doen we om de overlast te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Voor elke fase sluiten we het hele wegvak af. Wel zijn de aanliggende woningen en bedrijven altijd te voet bereikbaar. Onderaan deze pagina vindt u een schets met de fases van de werkzaamheden. Het kan wel zijn dat we werkzaamheden soms combineren in twee fases. 

De aanwonenden krijgen een informatiebrief van de aannemer
Voor en tijdens de werkzaamheden krijgen de aanwonenden een brief van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In die brief staat meer informatie over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Hoe blijf ik op de hoogte

De aanwonenden en andere belanghebbenden houden wij door informatiebrieven op de hoogte. Dat geldt voor wie de werkzaamheden direct gevolgen kunnen hebben.

We passen deze webpagina aan, zodra er iets nieuws te melden is. Ook kondigen wij de plannen aan op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van het team realisatie. U bereikt hem via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via een e-mail naar info@oldenzaal.nl