Werkzaamheden Kruijskamp

De Kruijskamp is toe aan een opknapbeurt. Het gaat om onderhoud aan de bestrating, bomen en plantvakken. Deze werkzaamheden combineren we met nog een paar aanpassingen. 

Wat gaat er gebeuren

Het gaat onder andere om de volgende werkzaamheden:

  • We gaan de verhardingen opnieuw bestraten met nieuwe materialen.
  • We moeten een paar bomen kappen. Er komen geen bomen voor terug, door te kleine groeiplaatsen.
  • We gaan sommige plantvakken groter maken en andere juist kleiner, om de toegankelijkheid van woningen te verbeteren.
  • We passen de ontsluiting aan voor de woningen Nijhuiskamp 41-42 en Kruijskamp 30 t/m 34.
  • We leggen een inrit aan met een uitneembare paal. Die plaatsen we tussen Kruijskamp 29 en Nijhuiskamp 41. Gemotoriseerd verkeer kan er dan niet langs, maar hulpdiensten wel.
  • De parkeervakken voeren we uit in een open verharding met grasmengsel, waarin water kan wegvloeien. Dit is een klimaatadaptieve maatregel die we in Oldenzaal zoveel mogelijk toepassen. 
  • We plaatsen extra straatkolken, zodat het water beter weg kan.
  • We voeren de molgoot uit in dezelfde grijze klinker als de rijbaan.

Onderaan deze pagina vindt u onder Bijlagen een tekening van de werkzaamheden en een voorbeeld van groene parkeervakken.

Wat betekent dit voor mij

De woningen blijven altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Dat kan ook zijn via een zandbaan of kunststofrijplaten. Dat is afhankelijk van het weer. 

Wie betrekt de gemeente bij de plannen

In juni 2023 heeft de gemeente de betreffende bewoners uitgenodigd voor bijeenkomsten in de straat. Tijdens de bijeenkomsten zijn de plannen besproken. Bewoners konden het concept-inrichtingsvoorstel zien en vragen stellen.

Planning 

Wij zijn van plan om in de week van 4 maart 2024 te beginnen. Dat is afhankelijk van het weer. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. We voeren de werkzaamheden in fasen uit. Onderaan deze pagina vindt u onder Bijlagen de fasen van de werkzaamheden.

Het groen planten we in de laatste fase van de werkzaamheden. Als het kan, doen we dat in april/mei 2024. Ook dat is afhankelijk van het weer. Het is mogelijk dat de groenaanplant doorschuift naar het najaar.

Hoe blijf ik op de hoogte

De aanwonenden en andere belanghebbenden houden wij door informatiebrieven op de hoogte. Dat geldt voor wie de werkzaamheden direct gevolgen kunnen hebben.

We passen deze webpagina aan, zodra er iets nieuws te melden is. 

Meer informatie en contact

Heeft u nog inhoudelijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Maik Koopman. U bereikt hem via telefoonnummer 06 31 00 33 35 of stuur een e-mail naar info@oldenzaal.nl

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met Roland Spit van Lansink Wegenbouw. U bereikt hem via telefoonnummer 06 20 05 65 83.