Werkzaamheden Marellenkamp

De Marellenkamp is toe aan wat onderhoud. We gaan verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de bestrating en het groen. Verder plaatsen we nieuwe lichtmasten.

Wat gaat er gebeuren

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • We gaan de rijbaan opnieuw bestraten.
  • De parkeervakken krijgen een groene uitstraling. Dit doen we door open verharding te gebruiken met daarin een grasmengsel. Hierdoor vloeit het regenwater makkelijker weg. Dit is een klimaatadaptieve maatregel die we in Oldenzaal zoveel mogelijk gebruiken. Voor de samenleving en de gemeente zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit belangrijke punten. Wij houden hiermee graag rekening en leggen daarom “groene parkeervakken” aan.
  • We gaan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het plantsoen.
  • We gaan de openbare verlichting vervangen.

Een tekening met daarop een overzicht van de werkzaamheden vindt u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Wat betekent dit voor mij

De woningen blijven altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Dat kan ook zijn via een zandbaan of rijplaten. Dat is afhankelijk van het weer.

Wat is de planning

Komende zomer herstraten we de rijbaan en vervangen we de lichtmasten. Ook verwijderen we dan het groen dat vervangen wordt. 

In het komend najaar planten we het nieuwe groen aan. De bewoners krijgen dan bericht over de precieze uitvoeringsdatum.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over het groen? Dan kunt u contact opnemen met Bjorn Ordelmans. Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de bestrating? Dan kunt u contact opnemen met Martin uit het Broek. 
U kunt hen bereiken via e-mailadres info@oldenzaal.nl en telefonisch via (0541) 58 81 11.