Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken voor een ieder. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

De gemeente Oldenzaal publiceert al veel informatie op haar website. Hierbij kan gedacht worden aan de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Informatie opvragen

Een informatieverzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Stuur uw verzoek naar info@oldenzaal.nl. U kunt ook op een andere manier de informatie opvragen:

  • Per post: stuur een verzoek naar Gemeente Oldenzaal, Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal.
  • Telefonisch: via telefoonnummer (0541) 58 81 11  of 14 + netnummer: 14 0541

Bij uw informatieverzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen. Als u informatie vraagt van een andere organisatie en niet de gemeente, dan sturen we uw verzoek door naar die instantie. Wij sturen u dan eerst een brief of e-mail waarin wij u dat vertellen. 

Termijn

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente. De gemeente heeft 4 weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Wij houden u op de hoogte zodra hiervan sprake is.

Hulp bij het informatie opvragen

In het geval u hulp nodig bent bij het vinden van informatie, kan iemand van de gemeente Oldenzaal u hierbij helpen. Dit zijn de Woo-contactpersonen. Bel telefoonnummer  (0541) 58 81 11 en vraag naar de Woo-contactpersoon of mail uw vraag naar info@oldenzaal.nl.

Als de informatie niet openbaar is, kunt u een verzoek doen via naar info@oldenzaal.nl.

Openbare informatie

Openbare informatie kunt u ook op de volgende websites vinden:

Besluiten in het kader van de Woo worden gepubliceerd. Hieronder vindt u die besluiten. Indien bij een besluit nog bijlagen behoren, kunt u die opvragen.