default iconBeldhuismolenweg 6-6A

Met ingang van 20 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Beldhuismolenweg 6-6A’ gedurende acht weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een bestaande woning naar twee woningen. Daarnaast wordt de agrarische bestemming wegbestemd en krijgt het erf een bestemming wonen met de mogelijkheid om de bestaande schuren te gebruiken voor de stalling van kampeermiddelen.

Inzagetermijn

Met ingang van 20 december 2023 kunt u acht weken lang - tot en met 13 februari 2024 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de ambtenaren van het team Ontwikkeling. U kunt ook mailen naar info@oldenzaal.nl.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak, via bouwloket@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.