Herontwikkeling voormalige Mariakerk

Met ingang van 20 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “herontwikkeling voormalige Mariakerk” gedurende acht weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de voormalige Mariakerk en omliggende gronden, zowel binnen de bestaande bebouwing als in nieuwbouw. Het kerkgebouw wordt herontwikkeld naar en multifunctioneel gebouw, waarbinnen meerdere functies zijn toegestaan. Er wordt voorzien in 22 zorgwoningen en daarnaast wordt een nieuw appartementengebouw gerealiseerd ten behoeve van 15 appartementen.

Inzagetermijn

Met ingang van 20 december 2023 kunt u acht weken lang - tot en met 13 februari 2024 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de ambtenaren van het team Ontwikkeling. U kunt ook mailen naar info@oldenzaal.nl

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak, via bouwloket@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.