Losliggende putdeksels, verstopte kolken en duikers

Putten zijn de grote ronde deksels in weg of trottoir. In de straat vindt u soms ook peilbuisdeksels, dit zijn kleine kunststof deksels. Is er sprake van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld als er een putdeksel weg is. Meld het dan direct!

Kolken zijn de roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. Als een kolk kapot is of als u overlast ervaart, meld het dan.

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Meld het als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Contact

Vragen of meldingen kunt u digitaal doorgeven of telefonisch tijdens kantooruren via (0541) 58 81 11. Bij spoedgevallen buiten kantooruren via (0541) 58 82 00.