default iconOotmarsumsedijk 63

Ontwerpbestemmingsplan “Ootmarsumsedijk 63”

Met ingang van 13 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Ootmarsumsedijk 63” gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Ootmarsumsedijk 65 in Oldenzaal. Het perceel Ootmarsumsedijk 65 wordt herverkaveld, zodat er op het nog onbebouwde gedeelte van het perceel een nieuwe vrijstaande woning gebouwd kan worden.

Inzagetermijn

Met ingang van 13 december 2023 kunt u zes weken lang - tot en met 23 januari 2024 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met Nicole Latka van team Ontwikkeling: n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via bouwloket@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11. Ook  kunt u het plan bekijken via ruimtelijkeplannen.nl, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173.BP09043-on01.