St. Natuur Milieu Educatief Centrum de Höfte

Natuur- en Milieu Educatie

De gemeente Oldenzaal is aangesloten bij het Netwerk Natuur- en Milieu Educatie (Netwerk NME) van Natuur en Milieu Overijssel. De meeste Oldenzaalse basisscholen maken regelmatig gebruik van de lesmaterialen, educatieve activiteiten en trainingen die het Netwerk jaarlijks aanbiedt. Zoals het in de klas vlinders of paddenstoelen kweken, kinderen granen laten onderzoeken en brood leren maken, het lenen van lesmaterialen en leskisten; uit klantonderzoek blijkt dat leerkrachten graag gebruik maken van de diensten en activiteiten van het Netwerk NME.

Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte

Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte is in Oldenzaal een plek van ontmoeting tussen mens, dier en natuur. De boerderij van De Höfte ligt midden in het park De Roosboer, tussen de wijken De Graven Es en de Essen. De Höfte stelt zicht tot doel zowel kinderen als volwassenen bewust te maken van de natuur en het milieu om zich heen en daarmee aan te zetten tot natuur- en milieubewust gedrag. Onderdeel van De Höfte vormen de Heemtuin en de Kinderboerderij.

Ieder jaar ontvangen de basisscholen in Oldenzaal een brochure met het aanbod van het Netwerk NME met daarin een overzicht van de lesmaterialen en activiteiten waar scholen het komende schooljaar gebruik van kunnen maken. Een school kan onbeperkt gebruik maken van de leskisten en intekenen op de activiteiten die het Netwerk NME aanbiedt voor alle leeftijdsgroepen in het basisonderwijs. Ook is een bezoek aan het Natuur en Milieu Educatiecentrum / kinderboerderij De Höfte mogelijk.

Contact

Voor meer praktische informatie over heem- of natuurtuinen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN),
De Höfte
Operalaan 152
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510925