payment iconSubsidie cultuurparticipatie

Om deelname aan kunst en cultuur in Oldenzaal te stimuleren zijn ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies.

Beschrijving

De gemeente vindt het van belang dat de Oldenzaalse burgers van jong tot oud mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Actief zelf iets doen of het beleven ervan draagt bij aan het welzijn van mensen en maatschappelijke participatie. Culturele activiteiten en kunst geven levendigheid aan de binnenstad en de wijken. Belangrijke speerpunten op gebied van cultuur zijn onder andere; de ontwikkeling van cultuurparticipatie en amateurkunst, verbinden van erfgoed met toerisme en cultuur/erfgoed verbinden met het sociaal maatschappelijk domein.

Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Eenmalige subsidies kunnen beschikbaar worden gesteld op grond van de subsidieregeling cultuurparticipatie. U vindt de regeling op deze webpagina.

Aanvragen

Bent u bezig met de voorbereidingen van een cultureel project of activiteit dat aansluit bij de gemeentelijke doelen op gebied van cultuurparticipatie, dan kunt u online een subsidieaanvraag indienen. Vanuit deze regeling gaat het altijd om een incidentele subsidieaanvraag.

Het college stelt voor 2023 een subsidieplafond vast van € 19.012 voor stimulering van cultuurparticipatie.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier