Visies en beleidsregels

In de gemeente Oldenzaal zijn diverse visies en beleidsregels van kracht.


Een beleidsregel is een regel opgemaakt door raad of college. Ze geven aan hoe bevoegdheden worden uitgevoerd. De regels zijn een soort richtlijn voor het scheppen van duidelijkheid richting burgers, bedrijven en instellingen.
Wilt u meer weten over de beleidsregels van ruimtelijke plannen? Hieronder vindt u meer informatie. Heeft u vragen over andere beleidsregels? Neemt u dan contact op met het domein Ruimte, telefoon (0541) 58 81 11.

Vastgesteld