default iconWarmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag is een vorm van bodemenergie. Het is een duurzame manier om uw woning of pand te verwarmen en te koelen. Bij bodemenergie wordt gebruikgemaakt van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Deze methode leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO²-uitstoot.

Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open en gesloten. Beide systemen kennen een andere regelgeving. Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is sinds 1 juli 2013 van kracht en bepaalt de regels met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.

Open bodemenergiesysteem

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken en vervolgens na gebruik voor verwarming of verkoeling weer terug in de bodem gebracht. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en voor verwarming opgewarmd door een warmtepomp. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. Een open bodemenergiesysteem wordt ook wel warmte/koude opslag (WKO) of koude/warmte opslag (KWO) genoemd.

Installeren van open bodemenergiesysteem

Voor de installatie van een open bodemenergiesysteem heeft u in het kader van de Waterwet een vergunning voor het onttrekken van grondwater nodig. Deze vergunning wordt verleend door de Provincie Overijssel.

Gesloten bodemenergiesystemen

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Er is geen sprake van een actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Een andere benaming is bodemwarmtewisselaar of bodemgekoppelde warmtepomp. Voor de installatie van een gesloten bodemenergiesysteem meld u zich bij de gemeente.

Bodemenergiesysteem installeren

Bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar liggen, kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Het rendement van de systemen gaat omlaag. Daardoor heeft u mogelijk hogere energiekosten. Door uw systeem bij ons te melden, wordt uw systeem beschermd tegen negatieve beïnvloeding van een nieuw aan te leggen systeem. Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier