Warmtetransitie: wat doen wij als gemeente?

We kunnen er niet omheen. De komende jaren zullen we in de gemeente Oldenzaal de overstap maken van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Belangrijk daarbij is dat we dit op een verantwoorde en betaalbare manier doen, voor iedereen die in Oldenzaal woont en werkt. Onze rol als gemeente is enerzijds het faciliteren en stimuleren van duurzame initiatieven, maar ook door zelf onze gebouwen te verduurzamen. Zo wekken we energie op via zonnepanelen op het dak of kopen we groene stroom of CO2-gecompenseerd aardgas in.

De activiteiten van de gemeente Oldenzaal op het vlak van warmtetransitie betreffen onder meer het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten voor het opstellen van beleidskaders en wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om Oldenzaalse bedrijven en inwoners te helpen om woningen of gebouwen te verduurzamen.

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van warmtetransitie. Meer informatie over onze activiteiten op het gebied van duurzame energie vindt u op de pagina over energieexterne-link-icoon.

Initiatieven

Het college van B&W van Oldenzaal heeft groen licht gegeven voor twee nieuwe gemeentelijke subsidieregelingen voor isolatie. Hiermee worden woningeigenaren gestimuleerd om hun eigen woning (beter) te isoleren. Daarnaast organiseert de gemeente een gezamenlijke inkoopactie van duurzaamheidsmaatregelen. Inwoners kunnen zich vanaf 1 januari 2023 melden bij de gemeente voor algemene subsidie en/of vanaf eind januari 2023 deelnemen aan de gezamenlijke inkoopactie.

Subsidieregeling voor isolatie van de eigen woning

Inwoners kunnen zich 1 januari 2023 tot 15 oktober 2024 melden bij de gemeente voor subsidie voor het isoleren van hun eigen woning. De subsidie is van toepassing op meerdere isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie -mits uitgevoerd door een erkende isolatiepartij-. Inwoners, wie ná 1 oktober 2022 al een isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren, kan de extra subsidie ook aanvragen. Voor de uitvoering van de subsidieregel is een budget van € 117.000 beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak.

Subsidieregeling voor isolatie voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Deze subsidieregeling is speciaal voor eigenaren van matig tot slecht geïsoleerde koopwoning in een lagere prijsklasse (WOZ-waarde van € 185.000 of lager). Inwoners met een woning uit deze prijsklasse kunnen één isolatiemaatregel -- met een maximum van € 2.000 volledig vergoed krijgen. Deze vergoeding kan uitsluitend worden verkregen via een gezamenlijke inkoopactie die de gemeente Oldenzaal in januari 2023 organiseert.

Gezamenlijke inkoopactie van isolatiemaatregelen

Alle woningeigenaren in de gemeente Oldenzaal kunnen deelnemen aan een gezamenlijke inkoopactie voor het aanschaffen van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, zonnepanelen en/of een hybride warmtepomp. De inkoopactie wordt gecoördineerd vanuit het gezamenlijke Energieloket van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen en uitgevoerd door intermediair ‘Winst uit je Woning’. Deze inkoopactie start in januari 2023, dan valt er bij elke woningeigenaar een informatiebrief op de deurmat. 

Wijkuitvoeringsplan De Thij

Om verantwoord over te stappen naar duurzame warmtebronnen, is het van belang om per wijk een haalbaar en betaalbaar wijkuitvoeringsplan (WUP) te ontwikkelen. Het eerste plan is al in de maak, in samenwerking met inwoners van De Thij. In dit plan staat beschreven wat de meest optimale alternatieve techniek is om woningen en gebouwen in De Thij te verwarmen. Ook geeft het plan inwoners handvaten voor het verduurzamen van hun eigen woning. Wat kan wel en wat kan niet in de wijk? Komt er waterstof? Is een warmtepomp een goed idee? Wat kost dit eigenlijk? Deze en meer vragen worden allemaal beantwoord in het plan. Meer informatie over het WUP de Thij vindt u op de pagina over De Thijexterne-link-icoon.

Energieloket

Samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente (Dinkelland, Losser en Tubbergen) zet de gemeente Oldenzaal zich in om inwoners, bedrijven, scholen en instellingen te voorzien van professioneel en onafhankelijk advies over het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het resultaat van deze samenwerking is het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon. Hier kunt u terecht met vragen over de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen en zelfs een gratis adviesgesprek aanvragen bij een onafhankelijk adviseur.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.


Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.