default iconWarmtetransitie: wat doen wij als gemeente?

We kunnen er niet omheen. De komende jaren zullen we in de gemeente Oldenzaal de overstap maken van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Belangrijk daarbij is dat we dit op een verantwoorde en betaalbare manier doen, voor iedereen die in Oldenzaal woont en werkt. Onze rol als gemeente is enerzijds het faciliteren en stimuleren van duurzame initiatieven, maar ook door zelf onze gebouwen te verduurzamen. Zo wekken we energie op via zonnepanelen op het dak of kopen we groene stroom of CO2-gecompenseerd aardgas in.

De activiteiten van de gemeente Oldenzaal op het vlak van warmtetransitie betreffen onder meer het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten voor het opstellen van beleidskaders en wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om Oldenzaalse bedrijven en inwoners te helpen om woningen of gebouwen te verduurzamen.

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van warmtetransitie. Meer informatie over onze activiteiten op het gebied van duurzame energie vindt u op de pagina over energie.

Initiatieven

Het college van B&W van Oldenzaal heeft groen licht gegeven voor twee nieuwe gemeentelijke subsidieregelingen voor isolatie. Hiermee worden woningeigenaren gestimuleerd om hun eigen woning (beter) te isoleren. Daarnaast organiseert de gemeente een gezamenlijke inkoopactie van duurzaamheidsmaatregelen. Inwoners kunnen zich vanaf 1 januari 2023 melden bij de gemeente voor algemene subsidie en/of vanaf eind januari 2023 deelnemen aan de gezamenlijke inkoopactie.

Subsidieregeling voor isolatie van de eigen woning

Inwoners kunnen zich 1 januari 2023 tot 15 oktober 2024 melden bij de gemeente voor subsidie voor het isoleren van hun eigen woning. De subsidie is van toepassing op meerdere isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie -mits uitgevoerd door een erkende isolatiepartij-. Inwoners, wie ná 1 oktober 2022 al een isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren, kan de extra subsidie ook aanvragen. Voor de uitvoering van de subsidieregel is een budget van € 117.000 beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak.

Subsidieregeling voor isolatie voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Deze subsidieregeling is speciaal voor eigenaren van matig tot slecht geïsoleerde koopwoning in een lagere prijsklasse (WOZ-waarde van € 185.000 of lager). Inwoners met een woning uit deze prijsklasse kunnen één isolatiemaatregel -- met een maximum van € 2.000 volledig vergoed krijgen. Deze vergoeding kan uitsluitend worden verkregen via een gezamenlijke inkoopactie die de gemeente Oldenzaal in januari 2023 organiseert.

Gezamenlijke inkoopactie van isolatiemaatregelen

Alle woningeigenaren in de gemeente Oldenzaal kunnen deelnemen aan een gezamenlijke inkoopactie voor het aanschaffen van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, zonnepanelen en/of een hybride warmtepomp. De inkoopactie wordt gecoördineerd vanuit het gezamenlijke Energieloket van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen en uitgevoerd door intermediair ‘Winst uit je Woning’. Deze inkoopactie start in januari 2023, dan valt er bij elke woningeigenaar een informatiebrief op de deurmat. 

Wijkuitvoeringsplan De Thij

Om verantwoord over te stappen naar duurzame warmtebronnen, is het van belang om per wijk een haalbaar en betaalbaar wijkuitvoeringsplan (WUP) te ontwikkelen. Het eerste plan is al in de maak, in samenwerking met inwoners van De Thij. In dit plan staat beschreven wat de meest optimale alternatieve techniek is om woningen en gebouwen in De Thij te verwarmen. Ook geeft het plan inwoners handvaten voor het verduurzamen van hun eigen woning. Wat kan wel en wat kan niet in de wijk? Komt er waterstof? Is een warmtepomp een goed idee? Wat kost dit eigenlijk? Deze en meer vragen worden allemaal beantwoord in het plan. Meer informatie over het WUP de Thij vindt u op de pagina over De Thij.

Energieloket

Samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente (Dinkelland, Losser en Tubbergen) zet de gemeente Oldenzaal zich in om inwoners, bedrijven, scholen en instellingen te voorzien van professioneel en onafhankelijk advies over het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het resultaat van deze samenwerking is het Duurzaam Bouwloket. Hier kunt u terecht met vragen over de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen en zelfs een gratis adviesgesprek aanvragen bij een onafhankelijk adviseur.

Groene leges

Het stimuleren van duurzame initiatieven is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Oldenzaal. Wie gaat bouwen of verbouwen moet hier in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor aanvragen en leges betalen. Particuliere woningeigenaren die ervoor kiezen om op een duurzame manier te bouwen of verbouwen kunnen 50% korting op de leges krijgen. Initiatieven die hiervoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld het duurzaam (ver)bouwen van een woning of een initiatief in het kader van energiebesparing. Kijk op groene leges voor de voorwaarden. Initiatieven die hiervoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld het duurzaam (ver)bouwen van een woning of een initiatief in het kader van energiebesparing. Kijk op de pagina over groene leges voor de voorwaarden.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.


Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier