Verduurzaming wijk De Thij

In het klimaatakkoord staan doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland staat voor de opgave om voor 2050 alle woningen en gebouwen te verduurzamen en uiteindelijk te verwarmen zonder aardgas. Nederland wordt dus aardgasvrij en stapt over op duurzame energie voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. In Oldenzaal is De Thij één van de eerste wijken waar samen met inwoners, woningcorporatie WBO en andere partijen wordt gestart.

De gemeente Oldenzaal heeft samen met de andere Noordoost Twentse gemeenten een warmtevisie gemaakt. In deze visie staat op hoofdlijnen de mogelijkheden, planning en techniekkeuzes per wijk of kern beschreven. Een verdere uitwerking van de warmtevisie vindt plaats in de wijken zelf en samen met inwoners wordt er per wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) ontwikkeld. In een WUP staat hoe en wanneer de wijk van het aardgas af gaat en duurzaam alternatief voor aardgas de voorkeur heeft. De eerste wijk voor Oldenzaal waar een WUP gemaakt wordt is De Thij.

Meer informatie

Op de website van Energie van Noordoost Twente vindt u meer informatie over de plannen en de voortgang van het wijkuitvoeringsplan van de Thij. Ook kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep om mee te denken en te praten.