Verduurzaming wijk De Thij

Aardgasvrij wonen in Oldenzaal

In 2050 gebruiken inwoners en bedrijven in de gemeente Oldenzaal geen fossiele brandstoffen meer voor het verwarmen van gebouwen. Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Dat gebeurt wijk voor wijk. In Oldenzaal wordt hiervoor op dit moment een plan uitgewerkt in samenwerking met inwoners van De Thij. Hoe dat gebeurt, welke stappen er gezet kunnen worden en wanneer, wordt beschreven in zo’n plan.

Aardgasvrij De Thij

In november 2020 is er in De Thij gestart met een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan (WUP), om te onderzoeken hoe het dorp op termijn aardgasvrij kan worden. Zo’n plan beschrijft de stappen die nodig zijn om over te kunnen stappen naar een duurzame vorm van warmte, zodat aardgas niet meer nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet, warmtepompen of biogas/groengas.
Het ingenieursbureau Tauw onderzoekt de mogelijke technieken voor De Thij. Inmiddels is ook een bewonersadviesgroep van inwoners betrokken. Deze denkt mee over welke technieken er geschikt zijn voor De Thij en wat er voor de inwoners nodig is om zelf stappen te maken en hoe inwoners bereikt en betrokken kunnen worden.
Naar verwachting is het plan begin 2022 gereed en kan het vastgesteld worden door de gemeenteraad. De komende jaren wordt stap voor stap gewerkt aan de verduurzaming van de wijk, samen met de inwoners. De inwoners van de wijk worden verder betrokken bij het vervolg van het plan. Het verduurzamen en aardgasvrij maken gaat niet ineens, we werken samen met inwoners om de best passende keuzes te maken.

Wat is er allemaal gebeurd?

Online informatieavond

Om meer te vertellen over wat inwoners van De Thij staat te wachten als we aardgasvrij worden, vond op 25 november 2020 een eerste online informatieavond plaats. Diverse experts kwamen aan het woord en kijkers kregen de gelegenheid om tijdens de uitzending vragen te stellen. De uitzending is online terug te kijken
Tijdens de uitzending zijn er veel vragen binnengekomen van de kijkers. De vragen en antwoorden zijn te zien op de website van Energie van noordoost Twente

Inwonersenquête

Om inwoners te betrekken bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen, is begin 2021 een enquête afgenomen bij alle huishoudens van De Thij. De resultaten hiervan zijn in te zien, u kunt de rapportage downloaden.

Klankbordgroep voor inwoners

De gemeente is met een bewonersadviesgroep in gesprek over het wijkuitvoeringsplan De Thij. In de verzonden brieven die naar alle woningen zijn verzonden en in de webinar is een oproep geweest om je hiervoor aan te melden.  In de klankbordgroep zitten meer dan 20 bewoners van de wijk De Thij. Er wordt meegedacht over technische oplossingen en over de communicatie. Naast het meedenken worden er vragen gesteld aan de gemeente over het verduurzamen van de wijk. Samen komen we tot een beter plan.

Downloads en relevante links

afbeellding_WUP_de_Thij

Contact

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij in De Thij? Neem dan contact op met Rogier Scholten, projectleider gemeente Oldenzaal r.scholten@oldenzaal.nl.

Zelf aan de slag?

Ook uw wijk wordt in de toekomst een keer aardgasvrij, net als alle andere wijken in Nederland. Wat kunt u doen u om daarop voor te bereiden?
Energie besparen is altijd stap één: wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet op te wekken! En welke maatregelen passen verder bij uw huis? In het stappenplan van het Energieloket kunt u zien wat u kunt doen. 

Energie van Noordoost Twente

De Thij is niet de enige wijk die aan de slag gaat met de overstap naar aardgasvrij. In Noordoost Twente zijn 7 wijken gestart met het opstellen van een plan. Dat gebeurt onder de noemer Energie van Noordoost Twente, een samenwerkingsverband van de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland.

Meer informatie op de website van Energie van Noordoost Twente.