default iconWarmtetransitie

De meeste huizen in Nederland, zo ook in de gemeente Oldenzaal, worden op dit moment verwarmd met aardgas. Deze brandstof raakt op en draagt bovendien bij aan klimaatverandering. Dit moet anders. Als gemeente hebben we een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, zullen we ons dan ook richten op de transitie naar duurzame warmtebronnen.

Net als alle andere gemeenten in Nederland, delen we in Oldenzaal de missie om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Dit betekent dat we onze woningen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmen. Ook zullen we niet meer op aardgas koken. De komende 30 jaar zullen dagelijks meer dan 1500 woningen moeten overstappen naar een duurzame warmtebron. Denk aan een regionaal warmtenet, (hybride) warmtepompen, groengas of waterstof. Een grote klus. Samen met inwoners, wijken, bedrijven, scholen en instellingen maakt de gemeente Oldenzaal daarom concrete plannen voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarbij hebben we het niet alleen over het verwarmen van woningen, maar ook de transitie naar een nieuw, duurzamer energiesysteem. Daarover leest u meer op de pagina over energie.

In het kader van de warmtetransitie, kijken we per wijk wat nodig is om deze doelstellingen te realiseren. Zo leest u op de pagina ‘Wat doen wij als gemeente’ meer over De Thij, de eerste wijk in de gemeente Oldenzaal waar een haalbaar en betaalbaar wijkuitvoeringsplan voor wordt ontwikkeld. 

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina over Oldenzaal4GlobalGoals.